Význam Bleskosvod
Co znamená slovo Bleskosvod? Zde naleznete 5 významů slova Bleskosvod. Můžete také přidat význam slova Bleskosvod sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bleskosvod


doporuèuje se u domù v exponované poloze nebo u stavebních prvkù, které jsou zvlá¹tì vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnìní lze realizovat prstencov [..]
Zdroj: libros.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bleskosvod


doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.
Zdroj: stavebnicentrum.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bleskosvod


Hromosvod, vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bleskosvod


doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz (offline)

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Bleskosvod


doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.
Zdroj: admd.cz (offline)

<< Balkónové dveře Bungalov (bungalovy >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam