admd.cz

Website:https://www.admd.cz/
Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy29
Karma:-12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (228)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

průvlak


vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sloupy.
Zdroj: admd.cz (offline)

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

zemní práce


všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.
Zdroj: admd.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

arkýř


předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.
Zdroj: admd.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

autorizovaná osoba (autorizovaný architekt


fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.
Zdroj: admd.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dilatační spára


spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.
Zdroj: admd.cz (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dřevo


dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo vzniká v rostlinách z meristémových buněk. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie.
Zdroj: admd.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dvojdům


dispozice domu, který lze začlenit mezi rodinný dům a dům v řadové zástavbě. Rodinný dům tvoří polovinu dvojdomu.
Zdroj: admd.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

korek


výborný izolační materiál, který se získává z kůry korkového dubu.
Zdroj: admd.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

suterén


podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).
Zdroj: admd.cz (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

tmel


látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.
Zdroj: admd.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 228 se přihlašte, prosím.