admd.cz

Website:https://www.admd.cz/
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy9
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (228)

1

4   0

zemní práce


všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.
Zdroj: admd.cz

2

1   0

arkýř


předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.
Zdroj: admd.cz

3

1   0

autorizovaná osoba (autorizovaný architekt


fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.
Zdroj: admd.cz

4

1   0

dilatační spára


spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.
Zdroj: admd.cz

5

1   0

průvlak


vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sloupy.
Zdroj: admd.cz

6

1   0

tmel


látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.
Zdroj: admd.cz

7

1   1

úžlabí


místo, kde se setkávají šikmé plochy střech ve vnitřním úhlu.
Zdroj: admd.cz

8

0   0

absolutní vlhkost vzduchu


skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.
Zdroj: admd.cz

9

0   0

absorpce


přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Zdroj: admd.cz

10

0   0

akumulace tepla


hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Zdroj: admd.cz


Pro zobrazení všech definic slova 228 se přihlašte, prosím.