Význam Datum splatnosti
Co znamená slovo Datum splatnosti? Zde naleznete 6 významů slova Datum splatnosti. Můžete také přidat význam slova Datum splatnosti sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum splatnosti


Pro splácení revolvingového úvěru je datum splatnosti 10. den v měsíci (splatnost první splátky proběhne k 10. dni měsíce následujícího po datu čerpání, např. nákup 6. září - první splátka 10. října). [..]
Zdroj: cetelem.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum splatnosti


Datum, kdy emitent obligace splatí investorovi nominální hodnotu obligace.
Zdroj: miras.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum splatnosti


Datum, kdy emitent obligace splatí investorovi nominální hodnotu obligace.
Zdroj: traders.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Datum splatnosti


Splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je dlužník povinen uhradit svůj peněžitý závazek. Nedodržení stanoveného termínu (tzv. prodlení) může být určitým způsobem penalizováno, například nutnost [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Datum splatnosti


Datum, kdy musí být splátka nejpozději připsána na účet věřitele.
Zdroj: pujcky-reality.cz (offline)

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Datum splatnosti


datum, kdy musí být splátka připsána na účet věřitele.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz (offline)

<< medvìd Den splatnosti >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam