traders.cz

Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy14
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (178)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

korekce


Negativní cenová reakce, když ceny akcií klesají zhruba o jednu až dvě třetiny předcházejícího zisku. Na každém zdravém trhu občas dojde ke korekci. Korekci můžeme chápat i jako jakýkoliv protipohyb oproti trendu.
Zdroj: traders.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

index


Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Např. PX-50 je akciový index Burzy cenných papírů Praha, PK-30 je index RM-Systému.
Zdroj: traders.cz (offline)

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

kolaterál


Aktivum, které má hodnotu a obvykle dobrou úvěrovou bonitu, jako jsou státní dluhopisy. Kolaterál dává prodávající v rámci klasického repa a sell-and-buy-backu kupujícímu, aby ho ochránil před případem svého selhán [..]
Zdroj: traders.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

spekulant - stag


Investor, který v krátkém čase nakupuje a prodává akcie, obvykle kvůli rychlému zisku.
Zdroj: traders.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akcie


Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku
Zdroj: traders.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alfa koeficient


Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika (měřené beta koeficientem). Investice s pozitivním alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost, než předpoklá [..]
Zdroj: traders.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aktivní správa


Forma správy investic, která spočívá v nákupu a prodeji finančních aktiv za účelem získání pozitivní výnosnosti upravené na riziko.
Zdroj: traders.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akvizice


Když jedna společnost získá kontrolu nad jinou společností. Při pokusech o nepřátelské převzetí může potencionální kupující společnost nabídnout cenu, která je mnohem lepší než aktuální tržní cena.
Zdroj: traders.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alikvotní úrokový výnos


Úrokový výnos mezi počátečním a konečným datem výnosového období. Představuje proporcionální část ročního úrokového výnosu.
Zdroj: traders.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alokace aktiv


Proces určení optimálního rozdělení investorova portfolia mezi dostupné třídy aktiv.
Zdroj: traders.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 178 se přihlašte, prosím.