Význam Distributor
Co znamená slovo Distributor? Zde naleznete 5 významů slova Distributor. Můžete také přidat význam slova Distributor sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Distributor


Distribuce (z lat. dis-tribuere, rozdělovat) znamená obecně činnost rozdělování i výsledek, určité rozdělení či rozložení. Může znamenat: v běžné řeči zásobování, dodávání do obchodní sítě a ke spotře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Distributor


Instituce, která distribuuje (jako zprostředkovatel) nebo prodává (jako vydavatel nebo upisovatel) elektronické peníze svým zákazníkům.
Zdroj: bankovnipoplatky.com (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Distributor


Distributor je smluvním partnerem Ministerstva financí. Prostřednictvím distributora můžete požádat o úpis spořicích státních dluhopisů. Distrib [..]
Zdroj: sporicidluhopisycr.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Distributor


Instance databáze, který slouží jako úložiště pro replikace konkrétní data spojená s vydavatel jeden nebo více.
Zdroj: technet.microsoft.com

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Distributor


1. kdo provádí distribuci, zejm. zboží; 2. rozdìlovaè hradlových impulzù; 3. cisternový vùz k pokrývání silnice živicí pøi povrchové úpravì
Zdroj: islo.cz

<< Dávkové zpracování Elektronická výměna dat >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam