Význam Dorzoventrální
Co znamená slovo Dorzoventrální? Zde naleznete 2 významů slova Dorzoventrální. Můžete také přidat význam slova Dorzoventrální sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dorzoventrální


situovaný směrem od hřbetní k břišní straně, kolmo k podélné ose, směřující od zad k břichu.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dorzoventrální


probíhající, smìøující od zad, høbetu k bøichu
Zdroj: islo.cz
<< Dormace Edatop >>