goniatit.cz

Obdržené pozitivní hlasy166
Obdržené negativní hlasy92
Karma:75 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (955)

1

15   5

kosmopolitní


( rod, druh ), vyskytující se ve všech světadílech.
Zdroj: goniatit.cz

2

10   4

morbidní


chorobně znavený, chorobný.
Zdroj: goniatit.cz

3

5   1

glaciální relikt


druh jehož jedinci (populace) přežívají na našem území od posledního zalednění (skončilo před 10 000 lety).
Zdroj: goniatit.cz

4

5   2

predátor


druh živící se jinými živočichy.
Zdroj: goniatit.cz

5

5   4

přímý vývin


vývin, při němž se líhne z vajíčka nedospělé stadium s definitivním počtem tělních článků (epimorfóza), avšak k dosažení dospělosti je obvykle nezbytná další proměna (nápadná zejména u hmyzu, kde kromě pohlavních orgánů se dospělec vyznačuje i dokonalými orgány pohybovými, většinou i křídly.
Zdroj: goniatit.cz

6

4   1

axiální


osový ve směru osy.
Zdroj: goniatit.cz

7

4   2

konzument


(heterotrof), organismus živící se organickými látkami (opak autotrofa). Podle zdroje potravy se konzumenti dělí na primární (herbivorní), sekundární (predátoři neboli masožravci živící se herbivory), terciární a kvartární konzumenti – větší masožravci živící se predátory. Dohromady vytvářejí potravní pyramidu. [..]
Zdroj: goniatit.cz

8

4   1

rezistence


odolnost organismu nebo společenstva proti nepříznivým činitelům.
Zdroj: goniatit.cz

9

3   2

diverzita


rozmanitost.
Zdroj: goniatit.cz

10

3   1

eroze


rozpad hornin a jiných útvarů vlivem větru, vody, znečištění prostředí (chemická e.) nebo působením organismů.
Zdroj: goniatit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 955 se přihlašte, prosím.