Význam Rezistence
Co znamená slovo Rezistence? Zde naleznete 9 významů slova Rezistence. Můžete také přidat význam slova Rezistence sami

1

3   0

Rezistence


odolnost organismu nebo společenstva proti nepříznivým činitelům.
Zdroj: goniatit.cz

2

0   0

Rezistence


Výraz používaný v technické analýze a urèující cenovou úroveò, která doporuèuje, kde by mìl investor prodávat. Je to cenová úroveò, na které se stoupající ceny zastavi [..]
Zdroj: fxstreet.cz

3

0   0

Rezistence


Pokud cena roste (kurz zpevòuje), obèas se zastaví na urèité úrovní, která je z nìjakého dùvodu významná.
Zdroj: fxstreet.cz

4

0   0

Rezistence


hranice odporu, technicky důležitá cenová úroveň, která z různých důvodů brání v dalším růstu, po jejím překonání se dá očekávat výrazný pohyb vzhůru
Zdroj: bossa.cz

5

0   0

Rezistence


Odolnost organismu proti škodlivým èinitelùm.
Zdroj: savci.upol.cz

6

0   0

Rezistence


Odolnost, schopnost systému nevychylovat se z relativní rovnováhy při narušování stávajícího stavu až do mezního okamžiku, kdy dojde k jeho zhroucení.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0   0

Rezistence


schopnost hostitele potlačit nebo oddálit aktivitu patogenního agens, způsobilost hostitelského organismu odolat nebo klást odpor škodlivému patogennímu faktoru, popřípadě schopnost zmenš [..]
Zdroj: agromanual.cz

8

0   0

Rezistence


Horní hranice daného aktiva pod kterou se dostává burzovní cena jen obtížnì pomocí tzv. Break-outu. Pokud dojde k prolomení rezistence, tak to znamená ztrátu pro obchodníky, kteøí døíve nejdráže prodali.
Zdroj: silverbull.cz

9

0   0

Rezistence


Slovo rezistence, odolnost (z latiny) má více významů: biologie Antibiotická rezistence – odolnost mikrobů vůči antibiotiku Biologická rezistence – odolnost organismu proti nepříznivým [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Rezistence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Rating Retracement >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam