Význam eroze
Co znamená slovo eroze? Zde naleznete 8 významů slova eroze. Můžete také přidat význam slova eroze sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

eroze


rozpad hornin a jiných útvarů vlivem větru, vody, znečištění prostředí (chemická e.) nebo působením organismů.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

2

3 Thumbs up   3 Thumbs down

eroze


vymílání a obrušování zemského povrchu větrem a vodou | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

eroze


– poškození kùže, které zasahuje jen do pokožky, nìkdy i odìrka (exkoriace).
Zdroj: 004.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

eroze


proces odstraòování èástí zemského povrchu pùsobením vnìjších (exogenních sil) èinitelù, napøíklad vody, vìtru nebo ledovce etnická èistka
Zdroj: geografie.unas.cz

5

3 Thumbs up   3 Thumbs down

eroze


Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

eroze


Eroze je v systémové dynamice jev, který následuje překmit a předchází kolaps. Tento termín se pojí s podpůrnými veličinami (řečeno obecně, ve většině případů jsou to suroviny nebo jiné zdroje, které [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

2 Thumbs up   2 Thumbs down

eroze


Slovo eroze má více významů: eroze – přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu, například půdní eroze eroze (systémová dynamika) v systémové dynamice jev, který následuje př [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

2 Thumbs up   3 Thumbs down

eroze


Postupné rozrušování objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.) a přenos jejich částic na jiná místa. Erozi způsobuje nejčastěji voda (vodní eroze), nebo vítr (větrná eroze). Eroze je přirozeným přírodním procesem, na mnoha místech jí však zvyšuje činnost člověka. Příčinou nadměrné eroze bývá nevhodné rozmístění plodin, nesprávná [..]
Zdroj: dotace.nature.cz (offline)

<< ergonomie etiketa >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam