Význam Ekvivalentní obyvatel
Co znamená slovo Ekvivalentní obyvatel? Zde naleznete 2 významů slova Ekvivalentní obyvatel. Můžete také přidat význam slova Ekvivalentní obyvatel sami

1

0   0

Ekvivalentní obyvatel


je definovaný produkcí látkového zneèištìní 60 g BSK5
Zdroj: opzp.cz

2

0   1

Ekvivalentní obyvatel


zpravidla jedna osoba, producent zneèištìní; umìle zavedená jednotka, která pøedstavuje produkci odpadní vody 150 l/den a produkci zneèištìní 60g BSK5/den.
Zdroj: topolwater.com

Přidat význam slova Ekvivalentní obyvatel
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Webová žádost Hodnocení projektu >>