Význam Elektrický jistiè
Co znamená slovo Elektrický jistiè? Zde naleznete 3 významů slova Elektrický jistiè. Můžete také přidat význam slova Elektrický jistiè sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elektrický jistiè


vypíná obvod pøi vzniku poruchy. V novostavbách se zabudovává v koupelnách, pro venkovní zásuvky i pro celý byt.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elektrický jistiè


vypíná obvod pøi vzniku poruchy. V novostavbách se zabudovává v koupelnách, pro venkovní zásuvky i pro celý byt.
Zdroj: bydlenisnu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elektrický jistiè


vypíná elektrický obvod pøi vzniku poruchy, aby zamezil vzniku dal¹í ¹kody na pøístrojích zapojených v el. obvodech 
Zdroj: libros.cz

<< Ekotop Elektrizaèní soustava >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam