Význam Emisia
Co znamená slovo Emisia? Zde naleznete 5 významů slova Emisia. Můžete také přidat význam slova Emisia sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Emisia


Vydanie cenných papierov za účelom ich predaja investorom.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Emisia


Emisia je z fyzikálneho h¾adiska proces vysielania èastíc (žiarenia) látkou, prièom najèastejšie ide o emisiu elektrónov. Pod¾a druhu dodanej energie sa rozlišuje medzi emisiou tepelnou (termoemisia), [..]
Zdroj: javys.sk

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Emisia


Emisia (peňazí, cenných papierov) predstavuje umiestnenie nových peňazí do obehu alebo cenných papierov na kapitálový trh.
Zdroj: myslimekonomicky.etrend.sk

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Emisia


Súbor cenných papierov vydaných jedným emitentom s rovnakými parametrami (druh, nominálna hodnota, práva, ...).
Zdroj: proxentabroker.sk (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Emisia


Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera.
Zdroj: ako-uctovat.sk

<< Devízy Eskont >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam