otpbank.sk

Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy5
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (185)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitráž


Špekulačný typ obchodu, pri ktorom dôjde k nákupu (predaju) aktíva a jeho okamžitému predaju (nákupu) pri vyššej (nižšej) cene za účelom dosiahnutia zisku. Ak ide o využitie cenových rozdielov na odlišných trhoch hovoríme o teritoriálnej arbitráži. Ak využijeme skutočnosť, že ceny na termínovom trhu nezodpovedajú cenám odvodeným z cien podkladových [..]
Zdroj: otpbank.sk (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dealing


Oddelenie v banke, prostredníctvom ktorého banka uskutočňuje obchody na finančnom trhu.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

emisia


Vydanie cenných papierov za účelom ich predaja investorom.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

opcia


Finančný nástroj (kontrakt), ktorý predstavuje pre jeho majiteľa (kupujúceho opcie) právo avšak nie povinnosť kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) podkladové aktívum (cenný papier, mena, komodita, index) za dopredu stanovenú cenu (realizačnú cenu) k určitému dátumu v prípade európskej opcie alebo aj pred týmto dátumom v prípade americk [..]
Zdroj: otpbank.sk (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

spread


Rozdiel (rozpätie) medzi nákupnou a predajnou cenou (Bid-Ask).
Zdroj: otpbank.sk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcia (stock


Majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo jeho majiteľa na spoločnosti, ktorá cenný papier vydala. S každou akciou sa spájajú určité akciové práva. Najčastejšie ide o právo účasti na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciové riziko


Riziko nepriaznivej zmeny ceny akcií tvoriacich portfólio.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciový index


Predstavuje priemer cien vybraných (reprezentatívnych) akcií, ktoré sú zaradené do indexu na základe splnenia určitých kritérií (napr. trhová kapitalizácia). Index by mal potom následne odzrkadľovať celkový pohyb daného akciového trhu alebo jeho segmentu.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

americká aukcia


Aukcia cenných papierov, pri ktorej účastníci predkladajú svoje konkurenčné ponuky s cenou, za ktorú sú ochotní cenné papiere nakúpiť. Ponuky sú potom zoradené od najvyššej (pre emitenta najlepšej) po najnižšiu a uspokoja sa zhora nadol až kým sa nenaplní požadovaný objem. Po naplnení objemu sa objednávky s vyšším požadovaným výnosom (nižšou cenou) [..]
Zdroj: otpbank.sk (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

americká opcia


Opcia, ktorá môže byt využitá (uplatnená) kedykoľvek počas svojej životnosti. Pozri opcia.
Zdroj: otpbank.sk (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 185 se přihlašte, prosím.