Význam Exot
Co znamená slovo Exot? Zde naleznete 5 významů slova Exot. Můžete také přidat význam slova Exot sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Exot


V pois»ovníctve oznaèenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poistenie sa dojednáva so ¹pecifickými poistnými podmienkami, podµa povahy poistenej veci a po¾iadaviek poisteného. Pre takéto poistenia nie sú vypracované tlaèivá poistných zmlúv a dojednávajú sa na v¹eobecných poistných zmluvách. [..]
Zdroj: allianzsp.sk (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Exot


pøedmìt, vìc cizokrajného pùvodu; výjimeèná zvláštnost
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Exot


je předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou.…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exot


ezot knižně věc , třeba dřevo nebo-li rostlina exotického původu. Exotického znamená např. ze vzdálených krajin, nevšední, netypické či jinak odlišné od našeho způsobu žití v dobrém slova smyslu. Člověk ze vzdálených krajů, vetšinou z jižních končin.
Více se využívá ve významu "ty jsi ale exot". Myslíme tím vytříbený, netypický člověk či označení ve smyslu mírné nadávky. Někdo kdo se vymyká všednímu stylu člověk, může být v dnešních pojetí slova smyslu mimo realitu nebo nenormální. Prezentuje se zvláštním chováním, které nepovažujeme za vhodné. Člověk opravdu neslučitelný s typickým způsobem života s výjimečnou zvláštností.
Exot i jako předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou. Sjednává se podle individuálních podmínek a ocenění.
Honzi - 1. prosince 2018

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Exot


je předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou. Sjednává se podle individuálních podmínek a ocenění.
Zdroj: maximapojistovna.cz

<< Dynamické pojištění Formy zavinění >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam