Význam Feudalismus
Co znamená slovo Feudalismus? Zde naleznete 4 významů slova Feudalismus. Můžete také přidat význam slova Feudalismus sami

1

0   0

Feudalismus


Feudalismus (i feudalizmus) neboli feudální zřízení je systém vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost nebo období. Je tak nazýváno uspořádání společnosti a celá lidská epocha od zániku otrokářského starověku do převládnutí kapitalismu.
Charakteristickým znakem je vlastní půdy (feudál). Ten je majitelem a má veškerá práva si se svojí půdou dělat co chce. Je to osobní závazek a je na ni závislý. Vystupuje v roli suveréna jako feudálního pána. ekonomicky vykořisťuje nevolníky. Nevolník nebo také jako otrok je nedílně spjat s touto půdou, je k ní připoután. Ve středověku odpovídal závazku poslušnosti nevolníka vůči pánovi feudálův ideální závazek nevolníka mocensky chránit a společensky s ním nakládat.
Honzi - 1. prosince 2018

2

0   0

Feudalismus


Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

Feudalismus


Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk. V širším smyslu se tak označuje celá tehdejší společnost n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

Feudalismus


Vývojová fáze lidské spoleènosti, spoleèensko-ekonomická formace v níž základním výrobním prostøedkem byla pùda a urèujícím spoleèenským vztahem její vlastnictví. Vznik [..]
Zdroj: marxismus.cz


Přidat význam slova Feudalismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Fenomén Filiální kostel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam