Význam Genialita
Co znamená slovo Genialita? Zde naleznete 4 významů slova Genialita. Můžete také přidat význam slova Genialita sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Genialita


Neurèitý pojem vzniklý až v období romantismu zidealizováním tvùrèí síly èlovìka. Za genia bývá považován ten, kdo uèiní velkou vìc v okamžiku velké spoleèenské potøeby, pøièemž v ostatních [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Genialita


výjimeèné nadání, geniálnost, génius
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Genialita


mimoriadne tvorivé nadanie
Zdroj: lekari.sk

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Genialita


Génius (z latinského genius, německy Genie), je označení nejvyššího tvůrčího a duchovního nadání. Bylo používáno nejprve v Německu, a to od 18. století. Z psychologického hlediska se jedná o třetí stu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Genesis Genius loci >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam