Význam Genius loci
Co znamená slovo Genius loci? Zde naleznete 10 významů slova Genius loci. Můžete také přidat význam slova Genius loci sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ù historie i souèasnosti lokality, jedineèný a neopakovatelný… Atmosféra, "duch" místa
Zdroj: bydlenisnu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Pùvodnì ochranný duch domu èi místa. Pøenesenì zvláštní atmosféra daného prostoru, vyvolávající urèité nálady.
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ù historie i souèasnosti lokality, jedineèný a neopakovatelný… Atmosféra, „duch“ místa
Zdroj: stavimedum.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný… Atmosféra, „duch“ místa
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný… Atmosféra, "duch" místa
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný… Atmosféra, „duch“ místa
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. V římské mytologii byl genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had nebo jako postava s rohem h [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Genius loci


Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme, nebo to, k vůli čemu lezeme po rozhlednách. Když velcí architekti předindustriální éry hledali nejvhodnější místo pro své stavby, řídili se nejméně dvěma pravidly. Prvním byly technické možnosti jejich doby. Ne každému místu bylo možno vnutit svoji vůli způsobem, jakým to leckdy činí architekti dnešní, protože neměli k dispozici těžkou techniku. Druhým pak cosi, čemu říkali právě „duch místa“ - latinsky genius loci. Stavba musela s místem komunikovat. Její účel musel nějakým způsobem souviset a navazovat na - dnes bychom obrazně řekli - atmosféru místa, v němž měla stát. Respektování těchto pravidel vedlo leckdy i k podstatným změnám původního návrhu stavby.
V dnešním významu je toto sousloví používáno pro jedinečnou atmosféru či kouzlo určité lokality
Honzi - 1. prosince 2018

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Genius loci


holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projevù historie i souèasnosti lokality, jedineèný a neopakovatelný, vytváøející svou kontinuální interakcí s duchovním svìtem návštìvníka nebo místního [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Genius loci


duch vládnoucí na urèitém místì
Zdroj: islo.cz

<< Genialita Genocida >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam