Význam Heterozygot
Co znamená slovo Heterozygot? Zde naleznete 8 významů slova Heterozygot. Můžete také přidat význam slova Heterozygot sami

1

2   0

Heterozygot


Jedinec nebo genotyp se dvěma odlišnými alelami v určitém lokusu párových homologních chromozomů. Tzn. Heterozygot zdědil od každého z rodičů jinou alelu, jinou variantu genu.
Zdroj: genomia.cz

2

0   0

Heterozygot


organizmus vzniklý splynutím dvou rozmnožovacích buněk ( gamet ), mající nestejné dědiční základy, kříženec, nečistokrevný jedinec ( heterosis ), opak homozygot.
Zdroj: goniatit.cz

3

0   0

Heterozygot


Organizmus, který má odlišné alely genù v pøíslušných homologických chromozomech. Srovnej "homozygot".
Zdroj: savci.upol.cz

4

0   0

Heterozygot


organizmus s nestejnými alelami urèitého genu v dùsledku splynutí geneticky odlišných gamet pøi vzniku zygoty
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Heterozygot


organizmus vzniknutý po splynutí dvoch pohlavných buniek (tzv. gamet) s nerovnakými genetickými základmi
Zdroj: lekari.sk

6

0   0

Heterozygot


Jedinec, který ve svém genovém páru má dvì rùzné alely.
Zdroj: med.muni.cz

7

0   0

Heterozygot


Jedinec, jehož alely sledovaného genu jsou navzájem rùzné
Zdroj: genetika.wz.cz

8

0   0

Heterozygot


Heterozygot je jedinec, jehož genotyp je v daném lokusu tvořen odlišnými alelami umístěnými na homologních chromozomech. Tento stav se označuje jako heterozygotnost (heterozygocie) a jejím [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Heterozygot
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hemizygot Homozygot >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam