Význam Kótování akcií
Co znamená slovo Kótování akcií? Zde naleznete 6 významů slova Kótování akcií. Můžete také přidat význam slova Kótování akcií sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kótování akcií


Pøihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativnì nároèný proces spojený s dodateènými finanèními i informaèními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a dùvìryhodn [..]
Zdroj: fxstreet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kótování akcií


Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces spojený s dodatečnými finančními i informačn [..]
Zdroj: czechwealth.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kótování akcií


pøihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativnì nároèný proces spojený s dodateènými finanèními i informaèními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a dùvìryhodnos [..]
Zdroj: home.tiscali.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kótování akcií


přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces spojený s dodatečnými finančními i informačními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a důvěryhodnost jeho akcií.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kótování akcií


Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces spojený s dodatečnými finančními i informačními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a důvěryhodnost jeho akcií.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kótování akcií


Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze."
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

<< Konvergenční kritéria Kovenant >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam