cpinvest.cz

Website:http://www.cpinvest.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (93)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

růstový fond


fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je. Obvykle fond alespoň zčásti investuje do rizikovějších cenných papírů, hlavně do akcií s růstovým potenciálem.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

statut


statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auditor


nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví fondu prezentovány v souladu se zákonem.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiva


veškerý majetek fondu.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciový fond


investuje minimálně 66 % aktiv do akcií.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akcie


cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alokace


rozložení aktiv, obvykle podle typu cenných papírů, může být i podle regionů nebo měn či průmyslových oborů.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burzovní index


indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu svojí váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burza


obvykle instituce, jejímž úkolem je párovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

broker


(též makléř) profesionální (odborný) zprostředkovatel sjednávající vlastním jménem, ale na cizí účet, obchody s cennými papíry, devizami nebo zbožím.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 93 se přihlašte, prosím.