Význam Statut
Co znamená slovo Statut? Zde naleznete 11 významů slova Statut. Můžete také přidat význam slova Statut sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Statut fondu urèuje základní investièní limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech èeských fondù schvaluje Komise pro cenné papíry.
Zdroj: fxstreet.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správném posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné [..]
Zdroj: czechwealth.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


statut fondu urèuje základní investièní limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech èeských fondù schvaluje Komise pro cenné papíry.
Zdroj: home.tiscali.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Stanovy, předpis, organizační řád.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Stanovy, předpis, organizační řád.
Zdroj: uctovani.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Právní norma, vyhlá¹ka, stanovy, organizaèní øád.
Zdroj: klo.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


dokument, který musí být vydán pro každý podílový a investiční fond. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Statuty všech českých fondů schv [..]
Zdroj: reico.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Statut


Statut (z lat. statutum = ustanovení, stanovy, řád, pravidla; množné číslo statuta = zákoník, zpodstatnělé příčestí trpné od slovesa statuere = postavit, zřídit, ustanovit) označuje určitý typ základn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Swiss SICAV >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam