Význam Nacionalismus
Co znamená slovo Nacionalismus? Zde naleznete 9 významů slova Nacionalismus. Můžete také přidat význam slova Nacionalismus sami

1

38   16

Nacionalismus


politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa
Zdroj: online-slovnik.cz

2

15   8

Nacionalismus


ismus - je směr filosofické nebo společenské soustavy,
nacionální - národní, vztahující se k veřejnému a politickému životu národa - Nacionalismus je tedy - směr vztahující se k politickému a veřejnému životu národa! ne tedy nutně špatným směrem ale směrem k hrdosti na vlastní národ! K identifikaci se s vlastním národem, vlastními zvyky i vlastními odlišnostmi od ostatních. I ostatní mají své nacionále zvyky a odlišnosti.....
anonymní - 2. srpna 2015

3

17   11

Nacionalismus


postoj jednotlivce, hnutí nebo státu, který vidí v prosazení zájmu svého národa hlavní cíl politiky. Smìøuje k dosažení suverenity národa (právo na národní sebeurèení) ustavením národního státu.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

4

14   12

Nacionalismus


Politické hnutí  (a ideologie), jehož cílem je vytvoření státu s politickým a právním uspořádáním, který by byl územně vymezen a zajištěn, a to na základě společného jazyka, kultury a dějin. 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

5   8

Nacionalismus


– názory, politická hnutí, která jednostrannì nadøazují zájmy vlastního národa nad ostatním národy èi etnickými skupinami. Jejich snahou je dosažení suverenity národa vytvoøením národního státu. Termí [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

6

3   7

Nacionalismus


Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

2   7

Nacionalismus


Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

6   12

Nacionalismus


Ideje, hnutí i praktická politika zdùrazòující národní odlišnosti. Zpravidla bývá produktem èi nástrojem mírnìjších, skrytìjších forem národního útlaku èi odporu proti nìmu. Objevuje se v období [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

2   9

Nacionalismus


Nacionalismus

Ideje, hnutí i praktická politika zdùrazòující národní odlišnosti. Zpravidla bývá produktem èi nástrojem mírnìjších, skrytìjších forem národního útlaku èi odporu proti nìmu.
anonymní - 15. prosince 2014

Přidat význam slova Nacionalismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Nabídka a poptávka Nacismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam