Význam Operátor
Co znamená slovo Operátor? Zde naleznete 12 významů slova Operátor. Můžete také přidat význam slova Operátor sami

1

0   2

Operátor


operator
Zdroj: ped.muni.cz

2

0   2

Operátor


profese, pracovník obsluhující počítač, pracovník v telefonním centru apod.
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   2

Operátor


Krátká specifická DNA sekvence, která váže proteiny (aktivátory nebo represory), které aktivují nebo zabraòují transkripci pøidruženého genu do mRNA.
Zdroj: user.mendelu.cz

4

0   2

Operátor


podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky Pramen § 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích V [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   2

Operátor


– je zobrazení nad lineárním vektorovým prostorem. Lineární operátory jednoznaènì odpovídají maticím. V kvantové mechanice popisuje operátor nad Hilbertovým prostorem zmìnu stavu [..]
Zdroj: aldebaran.cz

6

0   2

Operátor


Znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který chcete provést ve výraz.Existují matematické, porovnání, logické a odkazovací operátory.
Zdroj: technet.microsoft.com

7

0   2

Operátor


Technologické inovační centrum 
Zdroj: otevreneinovace.cz

8

0   2

Operátor


pracovník, který zpracovává příchozí nebo odchozí hovory
Zdroj: formicagroup.cz

9

0   2

Operátor


Operátorem nazýváme v matematice takové zobrazení, kterým nějaké funkci f přiřazujeme funkci g, tzn. , kde . Působením operátoru na f tedy získáme g. Říkáme, že na X je dán oper [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   2

Operátor


Operátor či operátorka je osoba, která provádí kvalifikované technické operace a manipulace s nějakým větším a komplikovanějším technickým systémem, technologickým celkem, soustroj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   2

Operátor


Operátor může být: operátor v matematice operátor (profese) – technická profese mobilní operátor operátor (genetika) – sekvence DNA, jež se účastní regulace exprese operonu vyhledáv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   3

Operátor


Operátorem nazýváme v matematice takové zobrazení, kterým nějaké funkci f přiřazujeme funkci g, tzn. , kde . Působením operátoru na f tedy získáme g. Říkáme, že na X je dán oper [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Operátor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Google instant preview Zadavatel >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam