Význam Osvícenství
Co znamená slovo Osvícenství? Zde naleznete 4 významů slova Osvícenství. Můžete také přidat význam slova Osvícenství sami

1

1   0

Osvícenství


Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   0

Osvícenství


Široký idealistický myšlenkový a spoleèenský proud 17. - 18. století, v nìkterých zemích toto období pøesahující až do období národnì osvobozeneckých hnutí. Pøeceòoval [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

Osvícenství


Snaha o samostatnost a autonomii člověka založená na rozumu. V 18. století společenské, filozofické a kulturní hnutí požadující svéprávnost občana neomezovanou církví a státem, kdy rozum by byl...
Zdroj: andromedia.cz

4

0   0

Osvícenství


Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Osvícenství
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ostrakismus Pacem in terris >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam