andromedia.cz

Obdržené pozitivní hlasy110
Obdržené negativní hlasy49
Karma:62 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (612)

1

12   8

sebereflexe


1.) Sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí: obraz sama sebe, utváření komplexního obrazu o vlastní osobnosti v interakci s druhými lidmi. Reálné, kritické hodnocení sama sebe;...
Zdroj: andromedia.cz

2

7   2

intelekt


Souhrn rozumových (duševních) schopností a poznávacích procesů člověka. Je dán vrozenými vlohami, které mohou být v průběhu života potlačeny nebo se učením projevit a rozvinout. I když toto tvrzení...
Zdroj: andromedia.cz

3

6   1

antologie


Sborník vybraných prací od různých autorů, většinou s jednotícím tématickým zaměřením (obsahovým, časovým, autorským apod.)
Zdroj: andromedia.cz

4

6   3

asertivita


Soubor komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), umožňujících takový způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje, aniž omezuje názory, zájmy a postoje...
Zdroj: andromedia.cz

5

5   1

validace


Zhodnocení, zhodnocování, prohlášení za platné. Zhodnocení a uznání ekvivalence znalostí, schopností a kompetencí získaných v průběhu zaměstnání (života), event. profesní praxí s výkonovým standardem...
Zdroj: andromedia.cz

6

4   1

apercepce


Osvojování a zařazování nových informací do vlastního, již osvojeného poznatkového systému.
Zdroj: andromedia.cz

7

4   1

demagogie


Zneužívání zdánlivě logických a racionálních informací a jejich používání v jiných kontextech a souvislostech k zmanipulování jedinců, skupin či národa. Používá se nesplnitelných slibů,...
Zdroj: andromedia.cz

8

3   3

edukace


(angl.: education - neodlišuje se od vzdělávání) Veškerá předmětná oblast ("vše co se týká") pedagogické (andragogické) teorie i vzdělávací praxe. Pojem není v našich podmínkách příliš frekventovaný...
Zdroj: andromedia.cz

9

3   0

involuce


Sestupné vývojové změny, stárnutí, úbytek tělesných a duševních funkcí, které začínají již od ukončení dospělosti (viz dospělý, dospělost). Termín se používá hlavně v souvislosti se stárnutím a...
Zdroj: andromedia.cz

10

3   1

konzultace


(angl.: tutorial support) Vzdělávací metoda, ve které konzultant poskytuje účastníkům vzdělávací aktivity vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se především náročnějších částí studia,...
Zdroj: andromedia.cz


Pro zobrazení všech definic slova 612 se přihlašte, prosím.