Význam Seminární práce
Co znamená slovo Seminární práce? Zde naleznete 3 významů slova Seminární práce. Můžete také přidat význam slova Seminární práce sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Seminární práce


Písemná práce, kterou studenti zpracovávají v nìkterých kurzech/pøedmìtech. Mùže být podmínkou pro udìlení zápoètu èi pøipuštìní ke zkoušce, rozsah a formu stanovuje vyuèující. [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Seminární práce


práce, která vzniká v rámci nějakého semináře, mnohdy bývá podmínkou udělení zápočtu či zkoušky, rozsah se liší podle požadavků jednotlivých vyučujících
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Seminární práce


Práce, která vzniká v rámci nějakého semináře, a je výstupem z tohoto kurzu. Píše se většinou na počítači. Mnohdy bývá podmínkou udělení zápočtu či zkoušky. Rozsah se liší podle požadavků jednotlivých [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

<< Sankce Skripta >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam