dzadureder.cz

Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy10
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (124)

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

seminář


na rozdíl od přednášky vyžaduje větší aktivitu a spolupráci studentů, rozvíjí jejich samostatné myšlení a samostatnou práci
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

absence


nepřítomnost ve výuce, na přednáškách bývá obvykle neomezena, ale záleží to na každém vyučujícím, takže je dobré si to na začátku semestru přesně zjistit absolvent
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

andragogika


vzdělávání a výchova dospělých, zabývá se člověkem v procesu učení v plné šíři a vzdělávacím procesem komplexně
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cvičení


hodiny na univerzitách, při kterých si studenti procvičují nové poznatky z předešlých přednášek, slouží k prodiskutování problémů, procvičení příkladů, atp.
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

erasmus


díky tomuto projektu můžete určitou dobu studovat v jiné zemi, „European Community Action Scheme for the Mobility of University Students“) je součástí evropského Programu celoživotního učení  a vychází ze snahy Evropského společenství o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských států EU; smyslem je posílit spolupráci vysokých škol evrop [..]
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

katedra


jednotka strukturálního uspořádání univerzit, různé katedry dohromady tvoří fakultu, na některých školách jsou katedry nahrazeny tzv. instituty
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kolejná


pověřená osoba, která má na starosti koleje (ubytovací zařízení pro studenty)
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kolokvium


druh zkoušky, která zpravidla probíhá formou skupinového zkoušení/diskuse, při němž vyučující ověřuje nejen znalosti studentů, ale i jejich schopnost umět reagovat na názory ostatních
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

mddr


doktor zubní medicíny, vydává se v oborech stomatologických
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mezinárodní vztahy


studijní obor zaměřený na osvojení a prohloubení znalostí z teorie a dějin mezinárodních vztahů, mezinárodních organizací a mezinárodního práva
Zdroj: dzadureder.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 124 se přihlašte, prosím.