Význam Sympatrický
Co znamená slovo Sympatrický? Zde naleznete 2 významů slova Sympatrický. Můžete také přidat význam slova Sympatrický sami

1

3   1

Sympatrický


označení pro blízce příbuzné druhy nebo poddruhy, které osidlují tentýž prostor.
Zdroj: goniatit.cz

2

0   0

sympatrický


Viz "Výskyt - sympatrický". Srovnej Alopatrický.
Zdroj: savci.upol.cz

Přidat význam slova Sympatrický
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Supraanální Synekologie >>