Význam Výkladový slovník
Co znamená slovo Výkladový slovník? Zde naleznete 2 významů slova Výkladový slovník. Můžete také přidat význam slova Výkladový slovník sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výkladový slovník


hledat klíèové slovo rozšíøené hledání A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  | [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výkladový slovník


Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Webový portál abdukce (angl. abduction >>