Význam abdukce (angl. abduction
Co znamená slovo abdukce (angl. abduction? Níže najdete jeden význam slova abdukce (angl. abduction Můžete také přidat význam slova abdukce (angl. abduction sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abdukce (angl. abduction


zpùsob logického myšlení, který pracuje s vytváøením hypotéz z dosavadních poznatkù a informací o reálném svìtì, jejich ovìøováním a výbìrem nejlepší hypotézy (autor termínu Ch. S. Pierce). Preferován [..]
Zdroj: fim.uhk.cz
<< Výkladový slovník abstrakce >>