Význam Zástavba kompaktní a rozvolněná
Co znamená slovo Zástavba kompaktní a rozvolněná? Zde naleznete 4 významů slova Zástavba kompaktní a rozvolněná. Můžete také přidat význam slova Zástavba kompaktní a rozvolněná sami

1

3   0

Zástavba kompaktní a rozvolněná


Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může slo [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

0   0

Zástavba kompaktní a rozvolněná


Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může slo [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

3

0   0

Zástavba kompaktní a rozvolněná


Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může sloužit soustava pojmů užívaná ÚRM hl.m. Prahy v Metodickém pokynu k ÚPn hl.m. Prahy. Ten definuje rozvolněnou zástavbu městského typu jako s [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

4

0   0

Zástavba kompaktní a rozvolněná


Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatn&ea [..]
Zdroj: gservis.cz


Přidat význam slova Zástavba kompaktní a rozvolněná
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zásady územního rozvoje Zástavba nízkopodlažní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam