Význam afekt
Co znamená slovo afekt? Zde naleznete 9 významů slova afekt. Můžete také přidat význam slova afekt sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


 (z lat. afficere, podráždit, podnítit), prudké hnutí mysli, vášeň, náklonnost, nálada.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


Intenzivní krátkodobé vzplanutí emocí vyvolané tlakem okolností, nezvládnuté rozumem a vùlí, typické pro choleriky. Je provázeno pozorovatelnými tìlesnými zmìnami a iracionálním chováním, pø [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


prudce probíhající a výraznì emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (napø. rozèilení, vztek, strach, hnìv, podráždìní)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


neodpovídající pøehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


Cit. U mnohých estetikov sa považuje za centrálnu schopnosť človeka vo vzťahu k umeleckej tvorbe a v estetickom vnímaní. Pozitívne hodnotia afekt v estetických procesoch hlavne rôzne emocionálne orien [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


prudké hnutí mysle neodpovedajúce podnetu, doprevádzané reakciou (búšenie srdca, nepravidelné dýchanie, tras, potenie)
Zdroj: lekari.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


Silnější emoční vzrušení, vazba na nějakou osobu nebo věc silně ovlivňující schopnost racionálního úsudku.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

afekt


Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání. Je odreagováním náhle vzniklého emočního napětí a zpravidla vede k určitému jednání [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

afekt


prudce probíhající a výraznì emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (napø. rozèilení, vztek, strach, hnìv, podráždìní)
Zdroj: help24.cz (offline)

<< adaptace afirmace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam