Význam akcidens
Co znamená slovo akcidens? Zde naleznete 3 významů slova akcidens. Můžete také přidat význam slova akcidens sami

1

0   0

akcidens


(lat. accidere, přihodit se, připadnout), případek, nahodilá vlastnost, jež existuje jen “na” nějakém nositeli – podstatě, substanci.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

akcidens


nepodstatné, nepatøící k podstatì, nahodilé, mìnlivé, doèasné
Zdroj: islo.cz

3

0   0

akcidens


Případek čili akcident nebo akcidens (z latinského accidere udát se, uskutečnit se) je filozofický pojem, který označuje kontingentní, proměnné, nepodstatné a náhodné vlastnosti jsoucna [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova akcidens
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< akadémie akulturace >>