Význam akulturace
Co znamená slovo akulturace? Zde naleznete 6 významů slova akulturace. Můžete také přidat význam slova akulturace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akulturace


přijetí a osvojení jisté kultury – obvykle v dětství, ale i po přesídlení a pod.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akulturace


pøizpùsobování se novému spoleèenskému prostøedí
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akulturace


vzájemné pøejímání a splývání rozdílných kultur
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akulturace


Přebírání prvků cizí kultury jednotlivci, skupinami, popř. celými sociálními vrstvami.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akulturace


vrùstání, integrace jedince do kulturního spoleèenství
Zdroj: help24.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akulturace


Akulturace je psychosociální proces, který probíhá v situacích, kdy se dostávají do dlouhodobého kontaktu příslušníci dvou nebo více kulturních společenství. Jde o případy soužití etnických menšin s m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< akcidens alegorie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam