Význam alegorie
Co znamená slovo alegorie? Zde naleznete 11 významů slova alegorie. Můžete také přidat význam slova alegorie sami

1

2   1

alegorie


(řec. allo agoreuó, říkám něco jiného než míním, mluvím obrazně); symbolický obraz nebo příběh s mnoha významy.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   1

alegorie


Alegorie (řec. ἀλληγορία – „říci jinak“), česky také jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to tudíž dílo, jehož vlastní s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   1

alegorie


alegorie je v češtině také známa pod názvem jinotaj

umělecké dílo, které skrývá pod svým prvotním významem význam hlubší a skrytý

příběh, hra, báseň, obraz nebo jiné umělecké dílo, ve kterém postavy a události představují zvláštní vlastnosti nebo myšlenky, které se týkají morálky, náboženství nebo politiky

alegorie se často používá v literatuře pro vyjádření kritiky vůči něčemu, co v době vzniku díla nebylo dovoleno otevřeně kritizovat, nejlepší příkladem by byla Farma zvířat od George Orwella, která popisuje události na farmě, ovšem postavy zvířat odpovídaji různým funkcím a představují politickou situaci v totalitním státě.
Šimon Dlabač - 17. května 2019

4

0   2

alegorie


výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob
Zdroj: zamek-hluboka.eu

5

0   2

alegorie


výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob
Zdroj: hrad-bouzov.cz

6

0   3

alegorie


výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob
Zdroj: hruby-rohozec.eu

7

0   3

alegorie


výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob
Zdroj: januv-hrad.cz

8

0   4

alegorie


výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

9

0   4

alegorie


jinotajné znázornìní napø. ctností, vlastností, podnikání, èinnosti, roèních dob, svìtadílù apod. lidskou (bo¾skou) postavou, podobou zvíøat, rostlin…
Zdroj: pametihodnosti.cz

10

0   4

alegorie


obrazné, symbolické vyjádøení; jinotaj
Zdroj: islo.cz

11

0   4

alegorie


výtvarné znázornění smyslů, vlastností, ctností a neřestí, aktivit, ročních dob, světadílů, planet atd. pomocí konkrétních lidských, zvířecích (personifikace) či předmětných podob
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

Přidat význam slova alegorie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< akulturace algebra >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam