zamek-hluboka.eu

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy34
Obdržené negativní hlasy41
Karma:-8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (264)

1

7 Thumbs up   2 Thumbs down

pavlán


balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

ostroh


geomorfologický výšinný (či skalní) útvar
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

karyatida


podpůrný architektonický článek sochařsky ztvárněný do ženské podoby; v podobě muže - atlas
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

pavilon


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

veduta


výtvarné zpodobení města, architektury nebo krajiny s důrazem na věcný obsah díla
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

adorace


vzývání, uctívání
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

akropolis


původně vyvýšená opevněná část řeckých měst, v přeneseném smyslu samostatně opevněný areál v nejlépe chráněném (nejvyšším) bodě hradiště, obsahující ústřední stavby sakrálního i profánního účelu
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

fraucimor


ženská část dvora, v hradní (zámecké) architektuře též objekt vyhrazený ženským obyvatelkám sídla
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 264 se přihlašte, prosím.