Význam algebra
Co znamená slovo algebra? Zde naleznete 7 významů slova algebra. Můžete také přidat význam slova algebra sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

algebra


(arab.), pův. nauka o řešení rovnic, později rozšířena na zacházení s veličinami vůbec a poměry mezi nimi.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

algebra


algebra
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

algebra


odvìtví matematiky, které vzniklo z nauky o øešení rovnic, v souèasnosti zobecnìné o další odvìtví
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

algebra


Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod. Historicky se dělí na elementární algebru, která [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

algebra


Algebra jako matematická struktura je vektorový prostor A nad tělesem F (anebo obecněji modul nad okruhem), na kterém je dána další operace násobení, které je lineární, t.j. pro .
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

algebra


Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod. Historicky se dělí na elementární algebru, která [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

algebra


Algebra může mít více významů: Algebra – jedno z odvětví matematiky Algebra (struktura) – druh algebraické struktury
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< alegorie algoritmus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam