Význam aukce
Co znamená slovo aukce? Zde naleznete 13 významů slova aukce. Můžete také přidat význam slova aukce sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Nejèastìj¹í forma prodeje státních cenných papírù zájemcùm. Ministerstvo financí prostøednictvím svého výkonného agenta (obvykle centrální banky) nabízí v aukci státní cenné papíry na prodej nejèastìj [..]
Zdroj: cechmal.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Nejčastější forma prodeje státních cenných papírů zájemcům. Ministerstvo financí prostřednictvím svého výkonného agenta (obvykle centrální banky) nabízí v aukci státní cenné papíry na prodej nejčastěj [..]
Zdroj: nextfinance.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, který je založen na shromaždování objednávek na nákup a prodej CP. V určitém okamžiku dojde ke stanovení (zafixování) ceny a dochází k párování vložen [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, který je založen na shromaždování objednávek na nákup a prodej CP. V určitém okamžiku dojde ke stanovení (zafixování) ceny a dochází k párování vložených objednávek.  
Zdroj: eakcie.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


dražba
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Organizovaný trh, na kterém účastníci zveřejňují cenovou nabídku ke koupi/prodeji zboží, které je předmětem aukčního jednání.
Zdroj: patria-direct.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


= dražba (mezi pojmy jsou drobné rozdíly, např. narozdíl od aukce bývá dražba nedobrovolná. Ale v českém právu se vymezuje pouze termín dražba, nikoliv aukce)
Zdroj: realitnislovnik.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Aukce neboli èesky také dražba je oznaèení zpùsobu prodeje zboží èi služeb za cenu, která se urèí nejvyšší nabídkou ze strany zájemcù. Zájemci se pøi aukci pøedhánìjí v podávání nabídek a nakonec je z [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Aukce se stávají stále oblíbenější a nejedná se jen o „zábavu“ pro tu nejbohatší část obyvatel. Aukce nabízejí rozličné zboží, které můžete velice výhodně nakoupit. Jeho hodnota přitom může být až několikan&aacut [..]
Zdroj: diamond.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


(Dražba) - organizovaný trh, na kterém kupující/prodávající zveřejňuje cenovou nabídku ke koupi/k prodeji zboží, jež je předmětem aukčního jednání.
Zdroj: kbp.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Dražba čili aukce (dříve též licitace) je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících či prodávajících. Zájemci v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aukce


Dražba čili aukce (dříve též licitace) je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících či prodávajících. Zájemci v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aukce


Jedná se o prodej nemovitosti formou soutěže mezi několika kupujícími najednou. Tímto způsobem prodávají nemovitosti insolvenční správci i sami vlastníci nemovitostí. Existuje několik variant fyzických i elektronických licitací, které se pořádají na webovém rozhraní www.eurodrazby.cz. (viz Poradna). Kupující mohou být přímo na místě aukce osobně, n [..]
Zdroj: eurodrazby.cz

<< Americké depozitní certifikáty averze k riziku >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam