eakcie.cz

Obdržené pozitivní hlasy37
Obdržené negativní hlasy15
Karma:21 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (434)

1

6   0

důchod


Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Zdroj: eakcie.cz

2

5   0

schodek


Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Zdroj: eakcie.cz

3

2   1

ekonomie


Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb
Zdroj: eakcie.cz

4

2   1

ekonomika


Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
Zdroj: eakcie.cz

5

2   0

komplement


Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání)
Zdroj: eakcie.cz

6

2   0

produktivita práce


 Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času
Zdroj: eakcie.cz

7

1   0

arbitráž


Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.   [..]
Zdroj: eakcie.cz

8

1   0

cyklická nezaměstnanost


je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky  
Zdroj: eakcie.cz

9

1   0

frikční nezaměstnanost


Druh nezaměstnanosti, který vzniká v důsledku přirozeného pohybu lidí. Bývá krátkodobého charakteru.
Zdroj: eakcie.cz

10

1   0

instrukce


Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.
Zdroj: eakcie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 434 se přihlašte, prosím.