Význam Ekonomie
Co znamená slovo Ekonomie? Zde naleznete 17 významů slova Ekonomie. Můžete také přidat význam slova Ekonomie sami

1

2   0

Ekonomie


Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezený [..]
Zdroj: eakcie.cz

2

1   0

Ekonomie


viz kognitivní ekonomie
Zdroj: fim.uhk.cz

3

1   0

Ekonomie


Věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb; úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zb [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

4

1   0

Ekonomie


Věda, která se zabývá lidským jednáním ve světě neomezených potřeb a omezených zdrojů. Ekonomie zkoumá, jak se lidé rozhodují o využívání zdrojů, a může také dávat doporučen [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

1   0

Ekonomie


Ekonomická teorie od poloviny 17. století do druhé třetiny 19. století v Anglii a Francii zabývající se především makroekonomií a prosazující hospodářský liberalismus a nezasahování ze strany státu. Hlavními předtaviteli byli Adam Smith ("neviditelná ruka trhu") a David Ricardo.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

0   0

Ekonomie


1. společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby 2. společenskovědní discip [..]
Zdroj: business.center.cz

7

0   0

Ekonomie


Společenská věda, která zkoumá zákonitosti hospodářského života společnosti a popisuje mechanismy jeho fungování, které lidem pomáhají pochopit logiku reálných ekonomických procesů.  Zahrnuje jak makroekonomii, tak mikroekonomii.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0   0

Ekonomie


Jeden ze dvou směrů současné ekonomie hlavního proudu. Základním předpokladem neoklasické ekonomie jsou trhy, které se samy automaticky čistí a spějí k rovnováze. Mezi hlavní znaky patří odpor ke státním zásahům a koncepce laissez-faire. Základní metodou je pozitivizmus, tedy snaha popsat a vysvětlit jevy bez morálních ne [..]
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

0   0

Ekonomie


vìda, která se zabývá využíváním vzácných zdrojù k výrobì vìcných statkù, rozdìlováním tìchto statkù mezi rùzné skupiny lidí
Zdroj: finance.bleskove.net

10

0   0

Ekonomie


Ekonomie je věda, která se zabývá rozdělováním zdrojů mezi jednotlivé možnosti využití.
Rozdělujeme na:
- makroekonomii - věda o ekonomice velkých celků (států);
- mikroekonomii - věda o ekonomice menších celků (firem, domácností, jednotlivců)
stepuchy - 21. dubna 2014

11

0   0

Ekonomie


Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. E [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

Ekonomie


Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. E [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

Ekonomie


Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. E [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

Ekonomie


 - Je věda o účelném jednáním lidí ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Dále lze dělit na makroekonomii a mikroekonomii.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

15

0   1

Ekonomie


Souhrn disciplin zabývajících se hodnotovými vztahy materiálního života spoleènosti, tedy kvantitativní stránkou procesu výroby, rozdìlování, smìny a spotøeby. Soustøeïuje se na [..]
Zdroj: marxismus.cz

16

0   1

Ekonomie


věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb, úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zb [..]
Zdroj: dzadureder.cz

17

0   1

Ekonomie


1. interdisciplinární vìda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektù; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaøení
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova Ekonomie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Důkazní prostředek Ekonomika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam