Význam Ekonomie
Co znamená slovo Ekonomie? Zde naleznete 17 významů slova Ekonomie. Můžete také přidat význam slova Ekonomie sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


viz kognitivní ekonomie
Zdroj: fim.uhk.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Věda, která se zabývá lidským jednáním ve světě neomezených potřeb a omezených zdrojů. Ekonomie zkoumá, jak se lidé rozhodují o využívání zdrojů, a může také dávat doporučení, jak s omezenými zdroji z [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Ekonomická teorie od poloviny 17. století do druhé třetiny 19. století v Anglii a Francii zabývající se především makroekonomií a prosazující hospodářský liberalismus a nezasahování ze strany státu. Hlavními předtaviteli byli Adam Smith ("neviditelná ruka trhu") a David Ricardo.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomie


Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb
Zdroj: eakcie.cz (offline)

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomie


Věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb; úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zbožíznalství, marketing, p [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


1. společenskovědní disciplína, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby 2. společenskovědní disciplína, která se zabývá řešením základního problému vzácnosti ekonomických statků a omezenosti zdrojů Viz také ekonometrie makroekonomie [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Společenská věda, která zkoumá zákonitosti hospodářského života společnosti a popisuje mechanismy jeho fungování, které lidem pomáhají pochopit logiku reálných ekonomických procesů.  Zahrnuje jak makroekonomii, tak mikroekonomii.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Jeden ze dvou směrů současné ekonomie hlavního proudu. Základním předpokladem neoklasické ekonomie jsou trhy, které se samy automaticky čistí a spějí k rovnováze. Mezi hlavní znaky patří odpor ke státním zásahům a koncepce laissez-faire. Základní metodou je pozitivizmus, tedy snaha popsat a vysvětlit jevy bez morálních nebo etických soudů. [..]
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


vìda, která se zabývá využíváním vzácných zdrojù k výrobì vìcných statkù, rozdìlováním tìchto statkù mezi rùzné skupiny lidí
Zdroj: finance.bleskove.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Ekonomie je věda, která se zabývá rozdělováním zdrojů mezi jednotlivé možnosti využití.
Rozdělujeme na:
- makroekonomii - věda o ekonomice velkých celků (států);
- mikroekonomii - věda o ekonomice menších celků (firem, domácností, jednotlivců)
stepuchy - 21. dubna 2014

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. Ekonomie souvisí s další [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. Ekonomie souvisí s další [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekonomie


Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. Ekonomie souvisí s další [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomie


Souhrn disciplin zabývajících se hodnotovými vztahy materiálního života spoleènosti, tedy kvantitativní stránkou procesu výroby, rozdìlování, smìny a spotøeby. Soustøeïuje se na hodnotu a sm [..]
Zdroj: marxismus.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomie


věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb, úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomie


1. interdisciplinární vìda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektù; 2. hospodárnost, úspornost, dobré hospodaøení
Zdroj: islo.cz

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekonomie


 - Je věda o účelném jednáním lidí ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Dále lze dělit na makroekonomii a mikroekonomii.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

<< Důkazní prostředek Ekonomika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam