Význam Schodek
Co znamená slovo Schodek? Zde naleznete 4 významů slova Schodek. Můžete také přidat význam slova Schodek sami

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Schodek


Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Zdroj: eakcie.cz (offline)

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Schodek


Převaha výdajů nad příjmy nebo pasív nad aktivy.
Zdroj: pavlat-znalec.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Schodek


Manko v pokladně, případně i u jiného krátkodobého finančního majetku.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Schodek


Schodek znamená manko v pokladně, případně i u jiného krátkodobého finančního majetku. Schodek rozpočtu Termín schodek se také používá pro záporný výsledek hospodaření, kdy výdaje převyšují příjmy. [..]
Zdroj: az-data.cz

<< Regulace cen Státní rozpočet >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam