financialmarkets.cz

Obdržené pozitivní hlasy24
Obdržené negativní hlasy24
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (435)

1

3   1

hedging


Zajišťování se. Zejména v souvislosti se zajišťováním na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům.
Zdroj: financialmarkets.cz

2

3   1

netto


Znamená čistý.
Zdroj: financialmarkets.cz

3

2   1

arbitráž


Rozhodčí řízení nebo rozhodnutí o sporu arbitrem. V mezinárodním právu - řešení sporů mezi státy pomocí rozhodnů. V ekonomice - operace spočívající v současném nákupu a prodeji téhož aktiva na různých burzách s cílem využít kurzových rozdílů k dosažení zisku.
Zdroj: financialmarkets.cz

4

2   1

bilanční suma


Suma všech aktiv nebo suma všech pasiv společnosti, která je uvedena v účetní rozvaze.
Zdroj: financialmarkets.cz

5

2   1

ičo


Identifikační číslo organizace je unikátní osmimístné číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby).
Zdroj: financialmarkets.cz

6

1   1

account manager


Pracovník banky či jiné instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
Zdroj: financialmarkets.cz

7

1   2

bilance


Celkový přehled, výsledek nějaké činnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

8

1   1

deník


(General Journal) Účetní termín pro formu provádění a zachycování časových zápisů.
Zdroj: financialmarkets.cz

9

1   1

hrubá mzda


(Gross pay) Peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty.
Zdroj: financialmarkets.cz

10

1   1

inventář


Soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku nebo psaná dokumentace tohoto soupisu.
Zdroj: financialmarkets.cz


Pro zobrazení všech definic slova 435 se přihlašte, prosím.