financialmarkets.cz

Obdržené pozitivní hlasy24
Obdržené negativní hlasy24
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (435)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

hedging


Zajišťování se. Zejména v souvislosti se zajišťováním na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

netto


Znamená čistý.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

arbitráž


Rozhodčí řízení nebo rozhodnutí o sporu arbitrem. V mezinárodním právu - řešení sporů mezi státy pomocí rozhodnů. V ekonomice - operace spočívající v současném nákupu a prodeji téhož aktiva na různých burzách s cílem využít kurzových rozdílů k dosažení zisku.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

bilanční suma


Suma všech aktiv nebo suma všech pasiv společnosti, která je uvedena v účetní rozvaze.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ičo


Identifikační číslo organizace je unikátní osmimístné číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby).
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Pracovník banky či jiné instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

bilance


Celkový přehled, výsledek nějaké činnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

deník


(General Journal) Účetní termín pro formu provádění a zachycování časových zápisů.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hrubá mzda


(Gross pay) Peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inventář


Soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku nebo psaná dokumentace tohoto soupisu.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 435 se přihlašte, prosím.