Význam Bilance
Co znamená slovo Bilance? Zde naleznete 16 významů slova Bilance. Můžete také přidat význam slova Bilance sami

1

8   0

Bilance


Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech: Bilance (Rozvaha) Tento význam je rozebrán pod pojmem rozvaha. Obchodní bilance Jedn [..]
Zdroj: az-data.cz

2

3   1

Bilance


přehled o potřebách a zdrojích, aktivech a pasivech výnosech a nákladech apod.; rozdíl tvoří saldo.
Zdroj: posudek.com

3

2   0

Bilance


Bilance (též rozvaha) je termín označující obecně přehled stavu a výsledků činnosti za určité období. Nejčastěji se vztahuje k účetnictví ve smyslu přehledu příjmu a výdajů (aktiv a pasiv) a z něj vyplývající výsledku hospodaření a finanční situace konkrétního podniku v daném období (nejčastěji jeden rok). Výsledkem je pak zisk nebo ztráta. Vedle toho existují i užší pojmy jako “obchodní bilance” (přehled vývozu a dovozu státu v určitém období), “energetická bilance” (srovnání spotřeby a příjmů energie), či “hydrologická bilance” (příjem a ztráta složek vod během konkrétního hydrologického cyklu). Bilancovat ale může i každý z nás obvykle na konci roku nebo u příležitosti významnějších životních mylníků. V tomto smyslu jde o ohlédnutí se za daným obdobím a jeho následné zhodnocení.
Zu - 16. května 2019

4

2   1

Bilance


také viz Rozvaha Je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu.
Zdroj: podnikejsnadno.cz

5

1   1

Bilance


Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech:
Zdroj: alka-mzdy.cz

6

1   1

Bilance


hodnocení, úètování
Zdroj: pppbruntal.cz

7

1   1

Bilance


celkový pøehled, výsledek nìjaké èinnosti
Zdroj: islo.cz

8

1   1

Bilance


rozvaha
Zdroj: business.center.cz

9

1   1

Bilance


Bilance je finanční výsledek akumulující všechny ukončené transakce a dohody, vložených a vybraných účetních fondů.
Zdroj: mayzus.cz

10

2   2

Bilance


neboli rozvaha je jedním ze základních účetních výkazů.
Zdroj: profitas.cz

11

1   1

Bilance


hodnocení, úètování
Zdroj: help24.cz

12

1   2

Bilance


Číselný přehled o potřebách a zdrojích, pasivech a aktivech, nákladech a výnosech apod. Rozdíl tvoří saldo.
Zdroj: apogeo.cz

13

1   2

Bilance


viz. Rozvaha
Zdroj: afinea.cz

14

1   2

Bilance


Celkový přehled, výsledek nějaké činnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

15

1   2

Bilance


Celkový pøehled nebo výsledek nìjaké èinnosti. Výkaz o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k urèitému datu.
Zdroj: klo.cz

16

1   3

Bilance


Je rozvaha, jedná se o celkový pohled. Jde o výkaz o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu, obvykle k poslednímu dni sledovaného účetního období.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

Přidat význam slova Bilance
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Bianko Bonita >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam