Význam Bonita
Co znamená slovo Bonita? Zde naleznete 89 významů slova Bonita. Můžete také přidat význam slova Bonita sami

1

0   0

Bonita


Stupeň jakosti, hodnota či kvalita. Dále se používá pro vyjádření schopnosti firmy dostát svým závazkům řádně a včas.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0   0

Bonita


Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům. Klient je bonitní tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších pravidelných výdajů (poj [..]
Zdroj: cofidis.cz

3

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům). Zdroj: Hypoteční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

0   0

Bonita


Komplexní klientova finanční situace, který má prokázat schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: mesec.cz

5

0   0

Bonita


Klientova finanèní situace, v urèitých pøípadech schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

6

0   0

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu). [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0   0

Bonita


Bonita vyjadřuje důvěryhodnost subjektu na finančním trhu. Bonita se posuzuje u firem, jednotlivců, ale také obcí a států. Je spojena s hospodařením daného subjektu a informuje o jeho solventnosti a schopni splácet své závazky. Bonitu posuzují banky zejména před poskytov&a [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

8

0   0

Bonita


Bonita určuje schopnost klienta splácet své závazky. Je závislá na finanční situaci zákazníka. Bonita je důležitý nástroj pro všechny finanční instituce. Určuje výši půjčky, kterou je možné poskytnout [..]
Zdroj: crescogroup.org

9

0   0

Bonita


Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

10

0   0

Bonita


Ohodnocení klienta, jak dobře je schopný splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli. Při hodnocení bonity věřitelé analyzují osobní údaje žadatelů o úvěr (věk, pohlaví, vzdělání, profese, rodinný stav), trvalé příjmy a pravidelné výdaje žadatele a celé domácnosti, věřitelé také zkoumají žadatelovu úvěrovou historii a platební morálku - pro ten účel si [..]
Zdroj: financnivzdelavani.cz

11

0   0

Bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: banky.cz

12

0   0

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: businessinfo.cz

13

0   0

Bonita


Schopnost Klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: lbbw.cz

14

0   0

Bonita


Úvìrová zpùsobilost klienta (schopnost splácet úvìr)
Zdroj: gemoney.cz

15

0   0

Bonita


Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: optimalizace-financi.cz

16

0   0

Bonita


Pojem bonita je velmi zmiňovaný v případě půjček a úvěrů ve spojení s klientem a jeho platební schopností. Bonita tedy znamená schopnost klienta splácet danou půjčku.
Zdroj: homepujcka.cz

17

0   0

Bonita


  posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. Zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.
Zdroj: finarbitr.cz

18

0   0

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: sfinance.cz

19

0   0

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: jaknabanku.cz

20

0   0

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: euroekonom.cz

21

0   0

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinn [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

22

0   0

Bonita


Bonita žadatele o finanční služby je hodnota, ukazující výši schopnosti splácet budoucí úvěrové pohledávky, jako jsou úvěry , hypotéky, či kreditní karty. Je to jeden z rozhodujících faktorů využívaných finančními institucemi, zda poskytnout zákazníkovi úvěr, nebo jaká omezení a podmínky se na něj budou vztahovat. Banky a ostatní věřitelé potřebují [..]
Zdroj: penizechytre.cz

23

0   0

Bonita


Klientova schopnost splácet úvìr.
Zdroj: hypoconsulting.cz

24

0   0

Bonita


Bonita je obecné oznaèení pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Bonitu dlužníka urèuje banka na základì posouzení urèitých parametrù, jako je napø. výše platu, povolání, vìk, dosažené vzdìlání, rodinný stav atd. Na bonitì dlužníka závisí, zda banka úvìr poskytne nebo ne.
Zdroj: financni.webz.cz

25

0   0

Bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: imsd.cz

26

0   0

Bonita


kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky
Zdroj: mojeinvestice.cz

27

0   0

Bonita


Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji [..]
Zdroj: az-data.cz

28

0   0

Bonita


Původně dobrá úrodnost, jakost. Bonita podniku - schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky. Měří se celou řadou ukazetelů.
Zdroj: apogeo.cz

29

0   0

Bonita


Hodnocení finanční situace klienta a jeho schopnosti splácet úvěr a úroky z úvěru.
Zdroj: cetelem.cz

30

0   0

Bonita


schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm). C
Zdroj: equip.cz

31

0   0

Bonita


Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: finprogres.cz

32

0   0

Bonita


Bonita udává schopnost klienta řádně splácet úvěr (plnit závazky z úvěrovou smlouvy). Je jedním z rozhodujících kritérií pro schválení hypotečního úvěru. Počítá se z příjmů a výdajů klienta.
Zdroj: hyposervis.cz

33

0   0

Bonita


je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Urèuje ji banka na základì vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrù klienta (napø. výše pøíjmu, vìk, poèet osob ve spoleèné domácnosti atd.). Bonit [..]
Zdroj: hypotecni-kalkulacky.cz

34

0   0

Bonita


Jde v podstatě o označení stupně důvěryhodnosti daného dlužníka v úvěrovém vztahu s bankou a schopnost tohoto dlužníka dostát svým finančním závazkům vůči bance. Důležitou roli v posuzování bonity hra [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

35

0   0

Bonita


Je výraz používaný na označení míry schopností, kvalit, nebo spolehlivosti. Bonitní klient je tedy schopný splácení.
Zdroj: opujcky.cz

36

0   0

Bonita


Pojmem bonita je označována možnost dlužníka splácet peníze, které mu byly poskytnuty...
Zdroj: pujckapenize.cz

37

0   0

Bonita


Klientova schopnost řádně a včas splácet své závazky. Různými způsoby a v různé míře prověřují bonitu bankovní i nebankovní společnosti při klientově žádosti o půjčku. Nezávisle si svou bonitu můžete zkontrolovat ZDE.
Zdroj: pujckoradce.cz

38

0   0

Bonita


schopnost klienta splatit získaný úvìr a závazky z nìj plynoucí øádnì a vèas
Zdroj: rfpplus.cz

39

0   0

Bonita


Bonita je schopnost řádné plnit závazky z úvěrové smlouvy.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

40

0   0

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: fastcash.cz

41

0   0

Bonita


Obecně se jedná o kvalitu. Nejrozšířenějším pojmem je bonita klienta např. při žádosti o úvěr, kdy banku zajímá, zda bude klient schopný platit své závazky, čili zda je bonitní. Dalším často užívaným pojmem je bonita půdy, která nás zajímá při nákupu pozemku.
Zdroj: afinea.cz

42

0   0

Bonita


Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát svým závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji banky před poskytnutím úvěru nebo obchodní partneři před navázáním spolupráce.
Zdroj: alka-mzdy.cz

43

0   0

Bonita


Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti  
Zdroj: eakcie.cz

44

0   0

Bonita


stupeò jakosti, hodnota; dobrá obchodní povìst
Zdroj: islo.cz

45

0   0

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).
Zdroj: ludvik-turek.com

46

0   0

Bonita


"Vyjádření kvality emitenta cenného papíru. Čím vyšší je bonita, tím důvěryhodnější je emitent a tým pádem tým schopnější vyplatit investovaný kapitál zpátky po zpětné odkupe akcií. Bonitu mohou měřit [..]
Zdroj: patria-direct.cz

47

0   0

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

48

0   0

Bonita


, schopnost splácet - Banky chtějí být informovány o vašich příjmech, pravidelných výdajích i o rodinné situaci. Posuzují podle toho schopnost splácet půjčené peníze. Příjmy se uznávají podle potvrzení od zaměstnavatele nebo [..]
Zdroj: exereality.com

49

0   0

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: financeservices.cz

50

0   0

Bonita


Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bonita posuzuje i podle historie splácení předchozích úvěrů.
Zdroj: golemfinance.cz

51

0   0

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinn [..]
Zdroj: gpf.cz

52

0   0

Bonita


Termín označujúci klientovu finančnú situáciu, prípadne klientovu schopnosť splácať úver. Bonita je hodnotená pri žiadosti o kreditnú kartu. Back to Top
Zdroj: mastercard.com

53

0   0

Bonita


obchodní pověst (schopnost splácet/dostát svým závazkům). Důležitý ukazatel při schvalování úvěrů.
Zdroj: realitnislovnik.cz

54

0   0

Bonita


– schopnost klienta řádně splácet úvěr. Určuje se na základě příjmů a výdajů klienta. Je rozhodujícím faktorem pro schválení hypotečního úvěru.
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

55

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: rsts.cz

56

0   0

Bonita


1. schopnost řádně plnit závazky (obvykle u firem, vyjadřuje jejich obchodní pověst); 2. přeneseně i u cenných papírů (dle bonity emitenta, zavázaných osob)hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solventnost, schopnost zhodnotit vkládaný kapitál, dostát svým závazkům. Viz také cenný papír emitent solven [..]
Zdroj: business.center.cz

57

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: hypotecnibanka.cz

58

0   0

Bonita


Schopnost osoby pravidelně splácet své závazky.
Zdroj: globalinkaso.cz

59

0   0

Bonita


nebo možnost, díky kterým jste schopni splácet peníze, které vám byly poskytnuty. Každá společnost má své parametry, díky kterým zjistí, zda vám nakonec peníze poskytne nebo ne. Bonita ve většině příp [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

60

0   0

Bonita


Jde o schopnost splácet úvěry. pokud si půjčujete od banky, bude posuzovat vaši bonitu.
Zdroj: financnirozcestnik.cz

61

0   0

Bonita


schopnost splácet v bance úvěr
Zdroj: mladypodnikatel.cz

62

0   0

Bonita


je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Urèuje ji banka na základì vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrù klienta (napø. výše pøíjmu, vìk, poèet osob ve spoleèné domácnosti atd.). Bonit [..]
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

63

0   0

Bonita


posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.
Zdroj: prehledpujcek.jex.cz

64

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvìr / klientova finanèní situace.
Zdroj: vysokyurok.cz

65

0   0

Bonita


Schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny).
Zdroj: acss.cz

66

0   0

Bonita


Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě podkladů, které dodáte před podpisem leasingové nebo úvěrové smlouvy.
Zdroj: bmcfinance.cz

67

0   0

Bonita


Hodnocení pro žadatele o půjčku. Jak je schopen splácet.
Zdroj: crediat.cz

68

0   0

Bonita


 – schopnost řádně plnit závazky.
Zdroj: domacifinance.cz

69

0   0

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).
Zdroj: fondmarket.cz

70

0   0

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: hypotecnipartner.cz

71

0   0

Bonita


je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
Zdroj: itesco.cz

72

0   0

Bonita


schopnost splácet závazky; banky obvykle velmi důkladně posuzují bonitu klienta žádajícího o úvěr, než mu jej poskytnou
Zdroj: jaknapenize.eu

73

0   0

Bonita


Schopnost dlužníka splácet dluhy.
Zdroj: viale.cz

74

0   0

Bonita


je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
Zdroj: www3.itesco.cz

75

0   0

Bonita


Obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

76

0   0

Bonita


Stupeò jakosti, hodnota, kvalita. Schopnost spoleènosti øádnì a vèas dostát svým závazkùm.
Zdroj: klo.cz

77

0   0

Bonita


Míra pro zhodnocení a porovnání produkèní schopnosti døeviny na stanovišti. Ovlivòuje ji kvalita stanovištì - pøírodních podmínek (vnìjší složka bonity), genetické vlastnosti døeviny (vnitøní složka bonity).
Zdroj: mezistromy.cz

78

0   0

Bonita


Vyjádøení stupnì úrodnosti pùdy v produkèním smyslu. Je urèována øadou pøírodních èinitelù, pøedevším obsahem minerálních živin. Významnì ji však ovlivòují i hospodáøské zásahy a rùzné vlivy èlovìka.
Zdroj: mezistromy.cz

79

0   0

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: finance.bleskove.net

80

0   0

Bonita


Bonita (pravděpodobně francouzského původu) odráží míru schopností, možností nebo kvalit: Bonita (finančnictví) – úvěruschopnost, schopnost dlužníka dostát svým závazkům Profesní bonita – schopnost po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

81

0   0

Bonita


Bonita (anglicky value) vyjadřuje hodnotu a důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu. Souvisí s hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

82

0   1

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

83

0   1

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: new.kfinance.cz

84

0   1

Bonita


Schopnost žadatele o půjčku řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy, tedy pravděpodobnost, že dlužník bude dobře splácet. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Díky tomu dos&aa [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

85

0   1

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům)
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

86

0   1

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: kfinance.cz

87

0   1

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

88

0   1

Bonita


Posouzení finanční situace klienta, jde o schopnost klienta splácet (dostát svým závazkům).
Zdroj: pujcky-reality.cz

89

0   1

Bonita


schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny) bonus
Zdroj: pojistenec.cz

Přidat význam slova Bonita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Bilance Broker >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam