Význam Bonita
Co znamená slovo Bonita? Zde naleznete 89 významů slova Bonita. Můžete také přidat význam slova Bonita sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Stupeň jakosti, hodnota či kvalita. Dále se používá pro vyjádření schopnosti firmy dostát svým závazkům řádně a včas.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům. Klient je bonitní tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších pravidelných výdajů (poj [..]
Zdroj: cofidis.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům). Zdroj: Hypoteční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Komplexní klientova finanční situace, který má prokázat schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: mesec.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Klientova finanèní situace, v urèitých pøípadech schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu). [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita vyjadřuje důvěryhodnost subjektu na finančním trhu. Bonita se posuzuje u firem, jednotlivců, ale také obcí a států. Je spojena s hospodařením daného subjektu a informuje o jeho solventnosti a schopni splácet své závazky. Bonitu posuzují banky zejména před poskytov&a [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita určuje schopnost klienta splácet své závazky. Je závislá na finanční situaci zákazníka. Bonita je důležitý nástroj pro všechny finanční instituce. Určuje výši půjčky, kterou je možné poskytnout [..]
Zdroj: crescogroup.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Ohodnocení klienta, jak dobře je schopný splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli. Při hodnocení bonity věřitelé analyzují osobní údaje žadatelů o úvěr (věk, pohlaví, vzdělání, profese, rodinný stav), trvalé příjmy a pravidelné výdaje žadatele a celé domácnosti, věřitelé také zkoumají žadatelovu úvěrovou historii a platební morálku - pro ten účel si [..]
Zdroj: financnivzdelavani.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: banky.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: businessinfo.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost Klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: lbbw.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Úvìrová zpùsobilost klienta (schopnost splácet úvìr)
Zdroj: gemoney.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: optimalizace-financi.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Pojem bonita je velmi zmiňovaný v případě půjček a úvěrů ve spojení s klientem a jeho platební schopností. Bonita tedy znamená schopnost klienta splácet danou půjčku.
Zdroj: homepujcka.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


  posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. Zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.
Zdroj: finarbitr.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: sfinance.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: jaknabanku.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: euroekonom.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinn [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita žadatele o finanční služby je hodnota, ukazující výši schopnosti splácet budoucí úvěrové pohledávky, jako jsou úvěry , hypotéky, či kreditní karty. Je to jeden z rozhodujících faktorů využívaných finančními institucemi, zda poskytnout zákazníkovi úvěr, nebo jaká omezení a podmínky se na něj budou vztahovat. Banky a ostatní věřitelé potřebují [..]
Zdroj: penizechytre.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Klientova schopnost splácet úvìr.
Zdroj: hypoconsulting.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita je obecné oznaèení pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Bonitu dlužníka urèuje banka na základì posouzení urèitých parametrù, jako je napø. výše platu, povolání, vìk, dosažené vzdìlání, rodinný stav atd. Na bonitì dlužníka závisí, zda banka úvìr poskytne nebo ne.
Zdroj: financni.webz.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: imsd.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky
Zdroj: mojeinvestice.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji [..]
Zdroj: az-data.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Původně dobrá úrodnost, jakost. Bonita podniku - schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky. Měří se celou řadou ukazetelů.
Zdroj: apogeo.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Hodnocení finanční situace klienta a jeho schopnosti splácet úvěr a úroky z úvěru.
Zdroj: cetelem.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm). C
Zdroj: equip.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: finprogres.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita udává schopnost klienta řádně splácet úvěr (plnit závazky z úvěrovou smlouvy). Je jedním z rozhodujících kritérií pro schválení hypotečního úvěru. Počítá se z příjmů a výdajů klienta.
Zdroj: hyposervis.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Urèuje ji banka na základì vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrù klienta (napø. výše pøíjmu, vìk, poèet osob ve spoleèné domácnosti atd.). Bonit [..]
Zdroj: hypotecni-kalkulacky.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Jde v podstatě o označení stupně důvěryhodnosti daného dlužníka v úvěrovém vztahu s bankou a schopnost tohoto dlužníka dostát svým finančním závazkům vůči bance. Důležitou roli v posuzování bonity hra [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Je výraz používaný na označení míry schopností, kvalit, nebo spolehlivosti. Bonitní klient je tedy schopný splácení.
Zdroj: opujcky.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Pojmem bonita je označována možnost dlužníka splácet peníze, které mu byly poskytnuty...
Zdroj: pujckapenize.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Klientova schopnost řádně a včas splácet své závazky. Různými způsoby a v různé míře prověřují bonitu bankovní i nebankovní společnosti při klientově žádosti o půjčku. Nezávisle si svou bonitu můžete zkontrolovat ZDE.
Zdroj: pujckoradce.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost klienta splatit získaný úvìr a závazky z nìj plynoucí øádnì a vèas
Zdroj: rfpplus.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita je schopnost řádné plnit závazky z úvěrové smlouvy.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: fastcash.cz

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Obecně se jedná o kvalitu. Nejrozšířenějším pojmem je bonita klienta např. při žádosti o úvěr, kdy banku zajímá, zda bude klient schopný platit své závazky, čili zda je bonitní. Dalším často užívaným pojmem je bonita půdy, která nás zajímá při nákupu pozemku.
Zdroj: afinea.cz

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát svým závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji banky před poskytnutím úvěru nebo obchodní partneři před navázáním spolupráce.
Zdroj: alka-mzdy.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti  
Zdroj: eakcie.cz

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


stupeò jakosti, hodnota; dobrá obchodní povìst
Zdroj: islo.cz

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).
Zdroj: ludvik-turek.com

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


"Vyjádření kvality emitenta cenného papíru. Čím vyšší je bonita, tím důvěryhodnější je emitent a tým pádem tým schopnější vyplatit investovaný kapitál zpátky po zpětné odkupe akcií. Bonitu mohou měřit [..]
Zdroj: patria-direct.cz

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


, schopnost splácet - Banky chtějí být informovány o vašich příjmech, pravidelných výdajích i o rodinné situaci. Posuzují podle toho schopnost splácet půjčené peníze. Příjmy se uznávají podle potvrzení od zaměstnavatele nebo [..]
Zdroj: exereality.com

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: financeservices.cz

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bonita posuzuje i podle historie splácení předchozích úvěrů.
Zdroj: golemfinance.cz

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinn [..]
Zdroj: gpf.cz

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Termín označujúci klientovu finančnú situáciu, prípadne klientovu schopnosť splácať úver. Bonita je hodnotená pri žiadosti o kreditnú kartu. Back to Top
Zdroj: mastercard.com

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


obchodní pověst (schopnost splácet/dostát svým závazkům). Důležitý ukazatel při schvalování úvěrů.
Zdroj: realitnislovnik.cz

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


– schopnost klienta řádně splácet úvěr. Určuje se na základě příjmů a výdajů klienta. Je rozhodujícím faktorem pro schválení hypotečního úvěru.
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: rsts.cz

56

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


1. schopnost řádně plnit závazky (obvykle u firem, vyjadřuje jejich obchodní pověst); 2. přeneseně i u cenných papírů (dle bonity emitenta, zavázaných osob)hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solventnost, schopnost zhodnotit vkládaný kapitál, dostát svým závazkům. Viz také cenný papír emitent solven [..]
Zdroj: business.center.cz

57

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: hypotecnibanka.cz

58

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost osoby pravidelně splácet své závazky.
Zdroj: globalinkaso.cz

59

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


nebo možnost, díky kterým jste schopni splácet peníze, které vám byly poskytnuty. Každá společnost má své parametry, díky kterým zjistí, zda vám nakonec peníze poskytne nebo ne. Bonita ve většině příp [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

60

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Jde o schopnost splácet úvěry. pokud si půjčujete od banky, bude posuzovat vaši bonitu.
Zdroj: financnirozcestnik.cz

61

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost splácet v bance úvěr
Zdroj: mladypodnikatel.cz

62

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Urèuje ji banka na základì vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrù klienta (napø. výše pøíjmu, vìk, poèet osob ve spoleèné domácnosti atd.). Bonit [..]
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

63

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.
Zdroj: prehledpujcek.jex.cz

64

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splácet úvìr / klientova finanèní situace.
Zdroj: vysokyurok.cz

65

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny).
Zdroj: acss.cz

66

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě podkladů, které dodáte před podpisem leasingové nebo úvěrové smlouvy.
Zdroj: bmcfinance.cz

67

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Hodnocení pro žadatele o půjčku. Jak je schopen splácet.
Zdroj: crediat.cz

68

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


 – schopnost řádně plnit závazky.
Zdroj: domacifinance.cz

69

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).
Zdroj: fondmarket.cz

70

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: hypotecnipartner.cz

71

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
Zdroj: itesco.cz

72

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


schopnost splácet závazky; banky obvykle velmi důkladně posuzují bonitu klienta žádajícího o úvěr, než mu jej poskytnou
Zdroj: jaknapenize.eu

73

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost dlužníka splácet dluhy.
Zdroj: viale.cz

74

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
Zdroj: www3.itesco.cz

75

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

76

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Stupeò jakosti, hodnota, kvalita. Schopnost spoleènosti øádnì a vèas dostát svým závazkùm.
Zdroj: klo.cz

77

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Míra pro zhodnocení a porovnání produkèní schopnosti døeviny na stanovišti. Ovlivòuje ji kvalita stanovištì - pøírodních podmínek (vnìjší složka bonity), genetické vlastnosti døeviny (vnitøní složka bonity).
Zdroj: mezistromy.cz

78

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Vyjádøení stupnì úrodnosti pùdy v produkèním smyslu. Je urèována øadou pøírodních èinitelù, pøedevším obsahem minerálních živin. Významnì ji však ovlivòují i hospodáøské zásahy a rùzné vlivy èlovìka.
Zdroj: mezistromy.cz

79

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou m [..]
Zdroj: finance.bleskove.net

80

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita (pravděpodobně francouzského původu) odráží míru schopností, možností nebo kvalit: Bonita (finančnictví) – úvěruschopnost, schopnost dlužníka dostát svým závazkům Profesní bonita – schopnost po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

81

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita (anglicky value) vyjadřuje hodnotu a důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu. Souvisí s hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

82

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

83

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: new.kfinance.cz

84

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Schopnost žadatele o půjčku řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy, tedy pravděpodobnost, že dlužník bude dobře splácet. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Díky tomu dos&aa [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

85

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům)
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

86

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: kfinance.cz

87

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

88

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Posouzení finanční situace klienta, jde o schopnost klienta splácet (dostát svým závazkům).
Zdroj: pujcky-reality.cz

89

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny) bonus
Zdroj: pojistenec.cz

<< Bilance Broker >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam