Význam Bonita
Co znamená slovo Bonita? Zde naleznete 89 významů slova Bonita. Můžete také přidat význam slova Bonita sami

1

0   0

Bonita


Stupeň jakosti, hodnota či kvalita. Dále se používá pro vyjádření schopnosti firmy dostát svým závazkům řádně a včas.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0   0

Bonita


Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům. Klient je bonitní tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších [..]
Zdroj: cofidis.cz

3

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům). Zdroj: Hypoteční banka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

0   0

Bonita


Komplexní klientova finanční situace, který má prokázat schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: mesec.cz

5

0   0

Bonita


Klientova finanèní situace, v urèitých pøípadech schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

6

0   0

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou služ [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0   0

Bonita


Bonita vyjadřuje důvěryhodnost subjektu na finančním trhu. Bonita se posuzuje u firem, jednotlivců, ale také obcí a států. Je spojena s hospodařením daného subjektu a informuje o jeho solventnosti a schopni splácet své závazky. Bonitu posuzují banky zejména před po [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

8

0   0

Bonita


Bonita určuje schopnost klienta splácet své závazky. Je závislá na finanční situaci zákazníka. Bonita je důležitý nástroj pro všechny finanční instituce. Určuje výši půjčky, kte [..]
Zdroj: crescogroup.org

9

0   0

Bonita


Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

10

0   0

Bonita


Ohodnocení klienta, jak dobře je schopný splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli. Při hodnocení bonity věřitelé analyzují osobní údaje žadatelů o úvěr (věk, pohlaví, vzdělání, profese, rodinný stav), trvalé příjmy a pravidelné výdaje žadatele a celé domácnosti, věřitelé také zkoumají žadatelovu úvěrovou h [..]
Zdroj: financnivzdelavani.cz

11

0   0

Bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: banky.cz

12

0   0

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: businessinfo.cz

13

0   0

Bonita


Schopnost Klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: lbbw.cz

14

0   0

Bonita


Úvìrová zpùsobilost klienta (schopnost splácet úvìr)
Zdroj: gemoney.cz

15

0   0

Bonita


Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: optimalizace-financi.cz

16

0   0

Bonita


Pojem bonita je velmi zmiňovaný v případě půjček a úvěrů ve spojení s klientem a jeho platební schopností. Bonita tedy znamená schopnost klienta splácet danou půjčku.
Zdroj: homepujcka.cz

17

0   0

Bonita


  posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. Zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.
Zdroj: finarbitr.cz

18

0   0

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. [..]
Zdroj: sfinance.cz

19

0   0

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: jaknabanku.cz

20

0   0

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

21

0   0

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. [..]
Zdroj: euroekonom.cz

22

0   0

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od vý [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

23

0   0

Bonita


Bonita žadatele o finanční služby je hodnota, ukazující výši schopnosti splácet budoucí úvěrové pohledávky, jako jsou úvěry , hypotéky, či kreditní karty. Je to jeden z rozhodujících faktorů využívaných finančními institucemi, zda poskytnout zákazníkovi úvěr, nebo jaká omezení a podmínky se na něj budou vztahovat. [..]
Zdroj: penizechytre.cz

24

0   0

Bonita


Klientova schopnost splácet úvìr.
Zdroj: hypoconsulting.cz

25

0   0

Bonita


Bonita je obecné oznaèení pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Bonitu dlužníka urèuje banka na základì posouzení urèitých parametrù, jako je napø. výše platu, povolání, vìk, d [..]
Zdroj: financni.webz.cz

26

0   0

Bonita


schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
Zdroj: imsd.cz

27

0   0

Bonita


kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky
Zdroj: mojeinvestice.cz

28

0   0

Bonita


Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti [..]
Zdroj: az-data.cz

29

0   0

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: new.kfinance.cz

30

0   0

Bonita


Původně dobrá úrodnost, jakost. Bonita podniku - schopnost podniku zhodnotit kapitál, přinášet efekty, plnit závazky. Měří se celou řadou ukazetelů.
Zdroj: apogeo.cz

31

0   0

Bonita


Hodnocení finanční situace klienta a jeho schopnosti splácet úvěr a úroky z úvěru.
Zdroj: cetelem.cz

32

0   0

Bonita


schopnost klienta splácet úvìr (dostát svým závazkùm). C
Zdroj: equip.cz

33

0   0

Bonita


Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky. Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Creditworthiness
Zdroj: finprogres.cz

34

0   0

Bonita


Bonita udává schopnost klienta řádně splácet úvěr (plnit závazky z úvěrovou smlouvy). Je jedním z rozhodujících kritérií pro schválení hypotečního úvěru. Počítá se z příjmů [..]
Zdroj: hyposervis.cz

35

0   0

Bonita


je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Urèuje ji banka na základì vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrù klienta (napø. výše pøíjmu, vìk, poèet osob ve spoleèné [..]
Zdroj: hypotecni-kalkulacky.cz

36

0   0

Bonita


Jde v podstatě o označení stupně důvěryhodnosti daného dlužníka v úvěrovém vztahu s bankou a schopnost tohoto dlužníka dostát svým finančním závazkům vůči bance. Důležitou roli [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

37

0   0

Bonita


Je výraz používaný na označení míry schopností, kvalit, nebo spolehlivosti. Bonitní klient je tedy schopný splácení.
Zdroj: opujcky.cz

38

0   0

Bonita


Pojmem bonita je označována možnost dlužníka splácet peníze, které mu byly poskytnuty...
Zdroj: pujckapenize.cz

39

0   0

Bonita


Klientova schopnost řádně a včas splácet své závazky. Různými způsoby a v různé míře prověřují bonitu bankovní i nebankovní společnosti při klientově žádosti o půjčku. Nezávisle si svou bonitu můžete zkontrolovat ZDE.
Zdroj: pujckoradce.cz

40

0   0

Bonita


schopnost klienta splatit získaný úvìr a závazky z nìj plynoucí øádnì a vèas
Zdroj: rfpplus.cz

41

0   0

Bonita


Bonita je schopnost řádné plnit závazky z úvěrové smlouvy.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

42

0   0

Bonita


Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).
Zdroj: fastcash.cz

43

0   0

Bonita


Obecně se jedná o kvalitu. Nejrozšířenějším pojmem je bonita klienta např. při žádosti o úvěr, kdy banku zajímá, zda bude klient schopný platit své závazky, čili zda je bonitní. Dalším často užívaným pojmem je bonita půdy, která nás zajímá při nákupu pozemku.
Zdroj: afinea.cz

44

0   0

Bonita


Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát svým závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji banky před poskytnutím úvěru nebo obchodní partneři před navázáním spolupráce.
Zdroj: alka-mzdy.cz

45

0   0

Bonita


Schopnost žadatele o půjčku řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy, tedy pravděpodobnost, že dlužník bude dobře splácet. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dík [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

46

0   0

Bonita


Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti  
Zdroj: eakcie.cz

47

0   0

Bonita


stupeò jakosti, hodnota; dobrá obchodní povìst
Zdroj: islo.cz

48

0   0

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).
Zdroj: ludvik-turek.com

49

0   0

Bonita


"Vyjádření kvality emitenta cenného papíru. Čím vyšší je bonita, tím důvěryhodnější je emitent a tým pádem tým schopnější vyplatit investovaný kapitál zpátky po zpětné odkup [..]
Zdroj: patria-direct.cz

50

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům)
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

51

0   0

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

52

0   0

Bonita


, schopnost splácet - Banky chtějí být informovány o vašich příjmech, pravidelných výdajích i o rodinné situaci. Posuzují podle toho schopnost splácet půjčené peníze. Příjmy se uznávají podle potvrzení od zaměstnavatel [..]
Zdroj: exereality.com

53

0   0

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: financeservices.cz

54

0   0

Bonita


Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bon [..]
Zdroj: golemfinance.cz

55

0   0

Bonita


Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. [..]
Zdroj: gpf.cz

56

0   0

Bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: kfinance.cz

57

0   0

Bonita


Termín označujúci klientovu finančnú situáciu, prípadne klientovu schopnosť splácať úver. Bonita je hodnotená pri žiadosti o kreditnú kartu. Back to Top
Zdroj: mastercard.com

58

0   0

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

59

0   0

Bonita


Posouzení finanční situace klienta, jde o schopnost klienta splácet (dostát svým závazkům).
Zdroj: pujcky-reality.cz

60

0   0

Bonita


obchodní pověst (schopnost splácet/dostát svým závazkům). Důležitý ukazatel při schvalování úvěrů.
Zdroj: realitnislovnik.cz

61

0   0

Bonita


– schopnost klienta řádně splácet úvěr. Určuje se na základě příjmů a výdajů klienta. Je rozhodujícím faktorem pro schválení hypotečního úvěru.
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

62

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: rsts.cz

63

0   0

Bonita


1. schopnost řádně plnit závazky (obvykle u firem, vyjadřuje jejich obchodní pověst); 2. přeneseně i u cenných papírů (dle bonity emitenta, zavázaných osob)hospodařením subjektu a vyja [..]
Zdroj: business.center.cz

64

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: hypotecnibanka.cz

65

0   0

Bonita


Schopnost osoby pravidelně splácet své závazky.
Zdroj: globalinkaso.cz

66

0   0

Bonita


nebo možnost, díky kterým jste schopni splácet peníze, které vám byly poskytnuty. Každá společnost má své parametry, díky kterým zjistí, zda vám nakonec peníze poskytne nebo ne. Bonit [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

67

0   0

Bonita


Jde o schopnost splácet úvěry. pokud si půjčujete od banky, bude posuzovat vaši bonitu.
Zdroj: financnirozcestnik.cz

68

0   0

Bonita


schopnost splácet v bance úvěr
Zdroj: mladypodnikatel.cz

69

0   0

Bonita


je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvìr. Urèuje ji banka na základì vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrù klienta (napø. výše pøíjmu, vìk, poèet osob ve spoleèné [..]
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

70

0   0

Bonita


posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.
Zdroj: prehledpujcek.jex.cz

71

0   0

Bonita


Schopnost klienta splácet úvìr / klientova finanèní situace.
Zdroj: vysokyurok.cz

72

0   0

Bonita


Schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny).
Zdroj: acss.cz

73

0   0

Bonita


Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě podkladů, které dodáte před podpisem leasingové nebo úvěrové smlouvy.
Zdroj: bmcfinance.cz

74

0   0

Bonita


Hodnocení pro žadatele o půjčku. Jak je schopen splácet.
Zdroj: crediat.cz

75

0   0

Bonita


 – schopnost řádně plnit závazky.
Zdroj: domacifinance.cz

76

0   0

Bonita


Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).
Zdroj: fondmarket.cz

77

0   0

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. [..]
Zdroj: hypotecnipartner.cz

78

0   0

Bonita


je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
Zdroj: itesco.cz

79

0   0

Bonita


schopnost splácet závazky; banky obvykle velmi důkladně posuzují bonitu klienta žádajícího o úvěr, než mu jej poskytnou
Zdroj: jaknapenize.eu

80

0   0

Bonita


Schopnost dlužníka splácet dluhy.
Zdroj: viale.cz

81

0   0

Bonita


je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
Zdroj: www3.itesco.cz

82

0   0

Bonita


Obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

83

0   0

Bonita


Stupeò jakosti, hodnota, kvalita. Schopnost spoleènosti øádnì a vèas dostát svým závazkùm.
Zdroj: klo.cz

84

0   0

Bonita


schopnost klienta pravidelnì splácet své závazky (napø. úvìr od stavební spoøitelny) bonus
Zdroj: pojistenec.cz

85

0   0

Bonita


Míra pro zhodnocení a porovnání produkèní schopnosti døeviny na stanovišti. Ovlivòuje ji kvalita stanovištì - pøírodních podmínek (vnìjší složka bonity), genetické vlastnosti døeviny (vnitøní složka bonity).
Zdroj: mezistromy.cz

86

0   0

Bonita


Vyjádøení stupnì úrodnosti pùdy v produkèním smyslu. Je urèována øadou pøírodních èinitelù, pøedevším obsahem minerálních živin. Významnì ji však ovlivòují i hospodáøské zásahy a rùzné vlivy èlovìka.
Zdroj: mezistromy.cz

87

0   0

Bonita


Schopnost klienta øádnì plnit závazky vyplývající z úvìrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvìr.) Èím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko pøedstavuje pro banku. [..]
Zdroj: finance.bleskove.net

88

0   0

Bonita


Bonita (pravděpodobně francouzského původu) odráží míru schopností, možností nebo kvalit: Bonita (finančnictví) – úvěruschopnost, schopnost dlužníka dostát svým závazkům Profesn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

89

0   0

Bonita


Bonita (anglicky value) vyjadřuje hodnotu a důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu. Souvisí s hospodařením subjektu a vyjadřuje ta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Bonita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Bilance Broker >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam