rychla-hypoteka.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy3
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Plomba


Plomba je označení poznámky na výpisu z katastru nemovitostí, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (např. při vkladu zástavního nebo vlastnického práva); na listu vlastnictví je změna označena jako "P".
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splátka


Měsíční splátka úvěru, která se skládá ze splátky jistiny a úroků; je hrazena po ukončení období čerpání úvěru a její výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita je schopnost řádné plnit závazky z úvěrové smlouvy.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Budoucí kupní smlouva


Smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují uzavřít za určitých podmínek smlouvu kupní. Pokud je budoucí kupní smlouva podepsána, lze vynutit následné uzavření kupní smlouvy i soudně.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Čerpání úvěru


Použití peněžních prostředků z úvěru ke sjednanému účelu po splnění podmínek úvěrové smlouvy na základě žádosti klienta; úvěr může být čerpán jednorázově (např. koupě) nebo postupně (např. výstavba).
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ


Je orgánem státní správy řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí, působí v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění, lékařské posudkové služby, vydává potvrzení o vyměřovacích základech malé organizace, přehled o placení sociálního pojištění atd.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dluhová služba


Vyjadřuje poměr všech splátek klienta vůči jeho celkovým příjmům (např. čistý příjem činí 20.000,-- Kč; splátky úvěrů jsou 5.000,-- Kč; dluhová služba je 25 %).
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Finanční úřad


Finanční úřad vykonává správu daní, vybírá daně, kontroluje dodržování povinností dle zákona o účetnictví, potvrzuje daňová přiznání, vydává potvrzení o bezdlužnosti atd.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fixace úrokové sazby


Fixace úrokové sazby je období, po které platí sjednaná úroková sazba mezi bankou a klientem (např. 1, 3, 5 let). Jednostranně není smluvní strana oprávněna úrokovou sazbu změnit.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.