online-stavebnisporeni.eu

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy10
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Částečná úhrada předem, složení části cílové částky.
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Anuitní splátka


Konstantní platba po smluvené období. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období stále stejná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou jistiny (úmorem) a úrokem: zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se tento poměr snižuje. [..]
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonita


Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům)
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bytové potřeby


Účel, na který může stavební spořitelna klientovi poskytnout překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Bytové potřeby definuje zákon č. 96/1993 Sb. O stavebním spoření a státní podpoře
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Cílová částka


Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na určitou cílovou částku, která vyjadřuje celkovou budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka stavebního spoření. V současné době je minimální výše cílové částky 50 000 Kč, maximální výše cílové částky není omezena. Výši cílové částky může účastník v průběhu doby spoření měn [..]
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doba spoření


Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření.
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Překlenovací úvěr


Úvěr poskytovaný na překlenutí doby, po kterou nemá účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření (viz Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření).
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Státní podpora


Finanční příspěvek státu účastníkovi (fyzické osobě) dle zákona č. 96/1993, v platném znění. Od 1. 1. 2011 přispívá stát účastníkům stavebního spoření formou ročních záloh ve výši 10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 2 000 Kč státní podpory ročně pro všechny smlouvy o stavebním spoření účastníka bez ohledu na datum jejich uzavřen [..]
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Stavební spoření


Zdroj: online-stavebnisporeni.eu   NSFW / 18+

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Účastník stavebního spoření


Fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření.
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.