Význam akontace
Co znamená slovo akontace? Zde naleznete 55 významů slova akontace. Můžete také přidat význam slova akontace sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


zálohová úhrada, částečné placení předem
Zdroj: erasvet.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


záloha, částka placená předem (může sloužit jako první splátka např. při leasingu)
Zdroj: realitnislovnik.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

akontace


Akontace je obchodní a právní termín, v nejširším pojetí chápaný jako platba předem. Pochází z italského „a conto“ – na účet. Anglický termín pro akontaci je advance payment nebo down payment. V české [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


první splátka kupní ceny před dodáním | * [http://profit.tyden.cz/clanek/skofin-rozpoutal-cenovou-valku/ Škofin rozpoutal cenovou válku ], profit.tyden.cz 27. 6. 2004
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Je to mimořádná splátka, záloha, popř. částka placená předem, někdy označovaná též jako první splátka u leasingu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při lea [..]
Zdroj: mesec.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.
Zdroj: czechwealth.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Termín akontace se používá u splátkového prodeje či u leasingu. Jedná se o první mimořádnou splátku kupní ceny, kterou můžeme nazvat také jako zálohu. Dle výše akontace se potom odvíjí výše splátek a úrokov&eac [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Je první splátka, která se platí předem. Nejčastěji se jedná o první splátku kupní ceny. U hypotečního úvěru představuje část ceny nemovitosti, kterou klient zaplatí ze svých prostředků. Výše akontace se uvádí v % a má vliv na výši úrokové sazby. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: businessinfo.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Èást ceny zboží poøizovaného na splátky, kterou klient hradí pøedem v hotovosti. Zbývající èást ceny financuje leasingová firma nebo na nìj poskytne úvìr splátková firma.
Zdroj: gemoney.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: jaknabanku.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.
Zdroj: platinummoney.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.  
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Pokud chcete nakoupit zboží na splátky, obvykle je nutné èást ceny zboží zaplatit pøedem a v hotovosti. Této splátce se øíká akontace. Zbývající èást ceny financuje leasingová spoleènost nebo na nìj poskytne úvìr splátková firma, na jejichž úèet budete mìsíènì splácet dohodnuté èástky.
Zdroj: financni.webz.cz

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Co je to akontace? Akontace je první mimořádná splátka nebo záloha obecně. Termín akontace se často používá u leasingu nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny. Výše ako [..]
Zdroj: az-data.cz

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: new.kfinance.cz

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Platba předem (před dodávkou).
Zdroj: apogeo.cz

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou hradíte předem v hotovosti. Na zbývající část ceny zboží Vám poskytneme úvěr.
Zdroj: cetelem.cz

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


v leasingových smlouvách je tento termín užíván ve dvou významech:
Zdroj: credium.cz

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


èástka, kterou musíte zaplatit jako první splátku. Obvykle bývá vyšší než další splátky.
Zdroj: equip.cz

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Jedná se o částku, kterou je třeba zaplatit jako první splátku. Bývá většinou vyšší než splátky následující.
Zdroj: nahypoteky.cz

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Akontace je část z celkové částky úvěru, která se platí předem - většinou se používá u leasingů aut.
Zdroj: opujcky.cz

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Akontace je první navýšená splátka. Využívá se jí například u některých půjček, ale především při nákupech na splátky a u leasingů. První splátka (akontace) je vyšší než následující splátky.
Zdroj: perfektni-pujcka.cz

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


první zvýšená splátka u leasingu
Zdroj: rfpplus.cz

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Akontace je pojem, který se používá u půjček, leasingu nebo nákupu na splátky. Jde o tzv. první navýšenou splátku. To znamená, že první splátka, kterou zaplatíte, bude vyšší než ty následující.
Zdroj: rozumnapujcka.cz

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Mimořádná splátka či záloha- první splátka kupní ceny při nákupu leasingu.
Zdroj: usetritnadanich.cz

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Při pořízení majetku na leasing nebo na úvěr se jedná o tzv. nultou splátku (zálohu), která bývá zpravidla vyšší než splátky následující. U anuity si musíme dávat pozor na časové rozlišení: anuita je jednorázový výdaj, který ovšem musíme rozložit na celé období trvání leasingové smlouvy.
Zdroj: afinea.cz

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Akontace je částečná platba předem (nejpozději v okamžiku dodání zboží), zpravidla jako první zvýšená splátka kupní ceny. Více informací najdete na Wikipedii
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


zálohová úhrada, èásteèné placení pøedem
Zdroj: islo.cz

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.
Zdroj: ludvik-turek.com

32

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Částečná úhrada předem, složení části cílové částky.
Zdroj: online-stavebnisporeni.eu

33

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: financeservices.cz

35

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: kfinance.cz

36

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


V případě čerpání úvěru nebo půjčky se akontací rozumí platba předem. Nejčastěji bývá uváděna v procentech z celkové ceny věci. Akontaci v našich nebankovních půjčkách nepoužíváme.
Zdroj: pujcky-reality.cz

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Částečná úhrada předem, složení části cílové částky.
Zdroj: rsts.cz

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


částka placená předem (před dodávkou), většinou jako první splátka kupní ceny Např. u finančních pronájmů (leasingů) je akontací první "velká" splátka, po které následuje předání věci a nájemce-kupující dále pokračuje menšími leasingovými splátkami po stanovenou dobu. Viz také prodej podniku (pro účely zákona o DPH) [..]
Zdroj: business.center.cz

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Mimořádná splátka či záloha- první splátka kupní ceny při nákupu leasingu.
Zdroj: uctovani.net

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Pokud plánujete nákup na splátky, setkáte se s akontací = částka, která bývá použita pro první splátku. Často se stává, že tato první splátka nebo akontace je vyšší než následující splátky při vaší pů [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


je èástka nutná pro první splátku, bývá zpravidla vyšší než ostatní splatky úvìru.
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Procentní èást ceny, kterou je tøeba uhradit ještì pøed zaèátkem splácení zbývající èásti ceny (= první splátka).
Zdroj: vysokyurok.cz

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Èástka placená pøedem (pøed dodávkou), vìtšinou jako první splátka kupní ceny.
Zdroj: acss.cz

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Část kupní ceny zboží/služeb, kterou klient platí přímo v obchodním místě, a která není součástí úvěru.
Zdroj: bmcfinance.cz

46

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


 – záloha na budoucí koupi najaté věci zaplacená nájemcem vlastníkovi předmětu pronájmu, tedy pronajímateli.
Zdroj: domacifinance.cz

47

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci. Zpravidla se pohybuje od 10 % výš [..]
Zdroj: itesco.cz

48

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


je tzv. zálohová úhrada, neboli částečné zaplacení předem (zbytek částky hradíte splátkami)
Zdroj: jaknapenize.eu

49

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


První splátka, která je placena před začátkem splácení půjčky.
Zdroj: viale.cz

50

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci. Zpravidla se pohybuje od 10 % výš [..]
Zdroj: www3.itesco.cz

51

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Obecný zažitý název pro výši počáteční platby, kterou zákazník spolufinancuje nákup zboží na leasing nebo úvěr. Je udávána zpravidla v procentech z kupní ceny nebo částkou. Nyní jsou již zpravidla používány nové pojmy první zvýšená splátka či klientem hrazená část kupní ceny. [..]
Zdroj: vltavinleas.cz

52

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


První mimořádná splátka nebo záloha obecně.
Zdroj: financialmarkets.cz

53

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Akontace je pojem používající se v souvislosti s leasingem a prodejem na splátky. Nazýváme tak první splátku nebo zálohu, kterou musíme uhradit před zahájením splácení zbývající částky. Udává se jako procentní část ceny kupovaného produktu, např. auta. Výška akontace pak často ovlivňuje výši pozdějších splátek.
Zdroj: novaspolecnost.cz

54

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Mimoøádná splátka, záloha, èástka placená pøedem. První splátka kupní ceny u leasingu.
Zdroj: klo.cz

55

0 Thumbs up   2 Thumbs down

akontace


částečná platba předem, neboli první splátka při podpisu smlouvy. Akontace je uváděna v procentech z celkové hodnoty dané věci (auto, nemovitost, stroj...). Akontace se nejvíce používá u leasingu.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

<< konto kontokorent >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam