perfektni-pujcka.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy10
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (12)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

på¯jäka


Půjčka je finanční částka, kterou poskytuje věřitel k dočasnému užívání dlužníkovi. Dlužník se zavazuje, že tuto finanční částku ve stanovené době splatí s navýšením o úrok, případně o další poplatky. Půjčku je možné získat u bankovního ústavu, nebankovní společnosti, ale také u tzv. lichvářů, kteří [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ãšrok


Úrok je částka, kterou se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli jako odměnu za udělení půjčky (úvěru). Vyjádřen je v procentech z částky, kterou věřitel dlužníkovi zapůjčil, tento procentní údaj je nazýván úroková míra. Úrok může být připisován ročně (p. a.), ale také měsíčně nebo čtvrtletně. [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rpsn


RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je číslo, které v procentech vyjadřuje roční náklady spojené s vyřízením, vedením a správou úvěru, které musí dlužník zaplatit (započítává se do něj také pojištění půjčky a další výdaje). Toto číslo je vedle úrokové sazby nejdůležitějším údajem, který podávà [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

konsolidace på¯jäek


Z latinského con < dohromady a solidus > pevný, znamená spojení několika různých závazků (půjček) v jediný. Důvodem pro konsolidaci půjček je ekonomická úspora pro domácnost, která splácí více různých úvěrů. Jediný úvěr znamená menší náklady na poplatky za vedení, jednoduší administrativu apod. [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bankovnã­ på¯jäka


Bankovní půjčka je peněžitá částka poskytovaná bankovní institucí. Jde o zřejmě nejvýhodnější způsob získání půjčky, co se týče výše úrokové sazby a poplatků. Problémem jsou poměrně přísné podmínky pro přijetí žádosti o úvěr. Žadatel je prověřován, musí dokázat dostatečně vysoký stálý příjem, [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

nebankovnã­ på¯jäka


Nebankovní půjčka je úvěr poskytovaný nebankovní finanční společností. Tyto úvěry jsou v poslední době velmi rozšířené a oblíbené, a to především proto, že jsou snadněji dostupné (menší nároky na žadatelovu schopnost splácet) a rychlé. Umožňují získat půjčku i lidem, kteří mají například zápis v registru [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Akontace je první navýšená splátka. Využívá se jí například u některých půjček, ale především při nákupech na splátky a u leasingů. První splátka (akontace) je vyšší než následující splátky.
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kreditnã­ karta


Kreditní karta je forma stálé finanční rezervy, kterou využívají především obyvatelé západních zemí (USA, Velká Británie). Kreditní kartou je možné platit za zboží a služby (výběry hotovosti z bankomatu jsou obvykle nevýhodné) a na konci měsíce je majiteli vyúčtován dluh, který je navýšen o úrok a který majitel [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bankovnã­ registr


Bankovní registr je důležitým ekonomickým nástrojem všech vyspělých zemí světa. Tato databáze shromažďuje informace o ekonomických subjektech a jejich závazcích vůči bankovním institucím. Jsou zde uvedeny údaje o jejich platební schopnosti (bonitě) apod. Bankovní registr je součást tzv. Centrální databáze dlužníků, [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

splã¡tky


Splácení je formou uhrazení dluhu, kdy platba je rozložena do částí (splátek). Důvodem pro využití např. nákupu na splátky je snížení jednorázového finančního zatížení zákazníka. Pro poskytovatele jsou splátky výhodné z toho důvodu, že celková částka může být mnohem vyšší (díky připisování úroků), než [..]
Zdroj: perfektni-pujcka.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 12 se přihlašte, prosím.