jaknabanku.cz

Website:http://www.jaknabanku.cz
Obdržené pozitivní hlasy30
Obdržené negativní hlasy18
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (221)

1

3   0

Rozpočet


Sestavený finanční plán jednotlivé osoby, rodiny, podniku nebo státu. Obvykle se tvoří na dobu jednoho měsíce nebo roku, ale může být i pro delší období.
Zdroj: jaknabanku.cz

2

2   0

Klasifikovaný úvěr


Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.
Zdroj: jaknabanku.cz

3

2   1

Repo-operace


Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se označuje jako repo-sazba.
Zdroj: jaknabanku.cz

4

1   0

Aktiva


Hodnotné věci (forma majetku), které vlastní osoba či obchodní společnost.
Zdroj: jaknabanku.cz

5

1   0

Důchod


Příjem vyplácený osobě, která odešla do důchodu.
Zdroj: jaknabanku.cz

6

1   1

Ekonomika


Finanční aktivity související s výrobou zboží a služeb v daném regionu nebo zemi.
Zdroj: jaknabanku.cz

7

1   1

Internet banking


V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.
Zdroj: jaknabanku.cz

8

1   0

Katastrální úřad


Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

1   1

Měna


Jakákoliv forma veřejného oběživa, které je všeobecně přijímáno.
Zdroj: jaknabanku.cz

10

1   0

Měnový kurz


Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Též devizový kurz, směnný kurz.
Zdroj: jaknabanku.cz


Pro zobrazení všech definic slova 221 se přihlašte, prosím.