credium.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (15)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

pribor


pražská mezibankovní nabídková sazba úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.
Zdroj: credium.cz (offline)

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

anuita - anuitní splátka


je konstantní platba za smluvené období. Zpravidla se jedná o pravidelnou splátku úvěru, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Výše anuitní splátky se ve zvoleném období nemění. Mění se pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy na počátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. S koncem období se tento poměr snižuje. [..]
Zdroj: credium.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


v leasingových smlouvách je tento termín užíván ve dvou významech:
Zdroj: credium.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cash-flow


tok peněz.
Zdroj: credium.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

euribor


evropská mezibankovní nabídková sazba úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.
Zdroj: credium.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

libor


londýnská mezibankovní nabídková sazba úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.
Zdroj: credium.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

modularita programu


sestavení programu.
Zdroj: credium.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

odkupní cena


po skončení finančního leasingu a po zaplacení poslední leasingové splátky dochází k převodu vlastnického práva k předmětu leasingu na leasingového nájemce. Dochází k tomu na základě leasingové smlouvy a v rámci komplexní leasingové operace. Pouze výjimečně bývá uzavírána zvláštní kupní smlouva. V obou případech však vlastnictví přechází za odkupní [..]
Zdroj: credium.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

full service leasing


Operativní leasing se službami.
Zdroj: credium.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojistná hodnota


nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
Zdroj: credium.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 15 se přihlašte, prosím.